Nous espais i oportunitats per renovar i ampliar l’agenda de pau


Després de l’impasse de la pandèmia i amb la guerra d’Ucraïna sense final a la vista, la federació reactiva la seva agenda de pau tant a nivell intern, com pel que fa a la incidència en les polítiques del Govern. El passat 24 de març l’Eix de Pau i NoViolència va organitzar una jornada interna on les entitats van compartir línies de treball, reptes i propostes. D’altra banda segueix molt de prop el procés de renovació del Consell de Foment de la Pau i la seva iniciativa de convocar un Fòrum català de pau. La federació participarà a més a la II Setmana per la Pau Arcadi Oliveres que tindrà lloc del 4 a l’11 de maig.

Jornada interna sobre l’estratègia de pau celebrada el 24 de març a Lafede.cat

La jornada interna va reunir 16 entitats que van compartir la necessitat d’enfortir els seus equips i capacitats, i de dissenyar estratègies conjuntes de treball d’incidència social i política per fer front als canvis constants del context, i a les noves dimensions i manifestacions de les guerres i els conflictes tant nacionals com internacionals. 

Malgrat Catalunya té el moviment de pau més important de l’Estat espanyol i va ser pionera en la definició de lleis i institucions de pau, hi ha ara un consens molt ampli que cal donar-los un nou impuls. Les entitats no creuen que les polítiques de pau hagin de limitar-se a l’àmbit internacional, i van assenyalar la necessitat que defineixen mesures i accions també en l’àmbit intern, i que s’operativitzin a través d’instruments específics, com ara els plans directors de cooperació, per tal de poder fer seguiment. De cara a articular posibles debats i propostes, es van apuntar quatre grans àmbits de treball i reflexió prioritaris: conflictes armats; mediació i educació per la pau a nivell local; cossos de seguretat i racisme i masclisme institucional; coherència de polítiques i enfortiment del moviment per la pau. Les entitats consideren també imprescindible obrir el debat sobre polítiques de pau a altres actors i especialment a moviments socials com el feminista, el de l’habitatge o el de la justícia climàtica. 

Durant la jornada es van presentar els resultats preliminars d’una recerca sobre polítiques europees de prevenció de crisis, resolució de conflictes i construcció de pau, que va permetre a les entitats ubicar-se en com s’estan estenent les polítiques de pau en el nostre entorn proper.

 

Un Fòrum Català de Pau a partir de setembre  

Vint anys després de la Llei de Foment de la Pau, i després d’un període de balanç de la feina feta, el Consell Català de Foment de la Pau, sota la presidència de Gabriela Serra, ha iniciat tot un procés d’autovaluació i reactivació a iniciativa de les entitats. El Consell de Foment de la Pau és un òrgan consultiu i de participació adscrit a l’Agència Catalana de Cooperació, i la federació en forma part juntament amb les diferents administracions, grups parlamentaris i persones expertes.

Grup de treball a la jornada interna sobre l’estratègia de pau de l’Eix de Pau de Lafede.cat

El resultat del procés d’autodiagnosi ha estat instar al Govern a dotar-se d’una política pública de foment de la pau, mitjançant l’elaboració d’una Estratègia interdepartamental de prevenció de crisis, resolució de conflictes i construcció de pau, tant a nivell nacional com internacional i, a la vegada, facilitar un Fòrum Català de Pau. Aquest Fòrum serà un procés participatiu ampli que tindrà lloc entre el setembre del 2023 i el juliol de 2024, que servirà per identificar i prioritzar nous reptes de l’agenda social i institucional de foment de la pau i, a la vegada, per fer propostes i construir la nova política catalana de foment de la pau. La Consellera Meritxell Serret ha acceptat aquest model de treball i segons el calendari ella mateixa presentaria una proposta final al Parlament l’últim trimestre del 2024. 

 

La II Setmana Arcadi Oliveres, un espai d’incidència per a la justícia global 

Lafede.cat participarà de nou a la segona edició de la Setmana per la Pau Arcadi Oliveres, organitzada per Justícia i Pau, que comptarà amb diferents activitats a Barcelona entre el 4 i l’11 de maig. L’objectiu és crear un espai de trobada per a la ciutadania on hi hagi intercanvi d’idees i un treball en xarxa per fomentar la pau.

El Conversatori, una de les activitats principals de la II Setmana Arcadi Oliveres (4-11 de maig)

En el marc del seu treball d’incidència per a les eleccions municipals, Lafede.cat coorganitza aquest any el Conversatori juntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona, que tindrà lloc el 9 de maig a les 17:30h a la Nau Bostik. En aquest espai, un grup de persones joves tindrà l’oportunitat d’exposar les seves demandes i dubtes als candidats dels diferents grups polítics. A més, l’11 de maig Lafede.cat també assistirà a “La Plaça del Diàleg” que es farà a la Rambla del Raval de 10:00h a 19:00h. Durant aquesta trobada, es compartiran els missatges de l’Arcadi Oliveres i es fomentarà el debat i la conscienciació de la població a través d’una instal·lació interactiva. La federació compartirà també les seves demandes per als ajuntaments del país en clau de justícia global.