Denunciem l’acord de col·laboració científica del Govern espanyol amb un centre d’IA dels Emirats Àrabs Units


Algorace, Algorights, Digital Fems i Lafede.cat, organitzacions que treballen per unes polítiques d’intel·ligència artificial que respectin els drets humans i incorporin la veu de la societat civil, han adreçat una carta al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i a la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA) per denunciar el preocupant acord amb el centre d’investigació ADIA Lab dels Emirats Àrabs Units per instalar la seva seu a Granada que es pot llegir a sota. Formulari d’adhesions aquí.

La ministra Nadia Calviño i la secretària del SEDIA Carme Artigas amb els membres del Consell Assessor d’Intel·ligència Artificial | Autoria: MONCLOA

 

CARTA: Garantir la transparència, integritat ètica i científica, participació de societat civil i protecció dels drets fonamentals en els projectes de la SEDIA

Excma. Sra. Nadia Calviño, Vicepresidenta Primera i Ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i

Sra. Carmen Artigas Brugal, Secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial,

Les organitzacions AlgoRace, Algorights, Lafede.cat i DigitalFems els escrivim per a cridar la seva atenció sobre les nostres serioses preocupacions sobre el recent acord anunciat per a instal·lar la seu europea de ADIA Lab a Granada (Espanya).

Aquesta carta, la qual té el suport de diferents organitzacions que treballen pels drets digitals i fonamentals de les persones en l’àmbit nacional i internacional, té com a objectiu detallar quina sèrie de deficiències i problemàtiques trobem davant l’acord signat amb una entitat independent dels Unió dels Emirats Àrabs (els EUA) per part de la SEDIA:

 1. Segons l’informe anual d’Amnistia Internacional, el govern dels EUA ha continuat cometent “violacions greus dels drets humans, entre elles detenció arbitrària, tracte cruel i inhumà sota custòdia, supressió de la llibertat d’expressió i violació del dret a la privacitat”. Concretament:
  • El seu govern realitza detencions arbitràries a la seva ciutadania, així com a migrants per qüestions polítiques.
  • S’han conegut casos flagrants de tractes cruels i degradants en les seves presons, com, per exemple, retenir a la població penitenciària reclosa després d’haver complert la seva condemna.
  • El govern continua exercint un control en la llibertat d’expressió. Segons l’informe d’Amnistia Internacional 26 persones que es van manifestar pacíficament segueixen a la presó per les seves idees crítiques cap al govern.
  • Es van documentar casos de falta de drets a la salut durant el programa de vacunació del país a població amb documents caducats.
  • Els EUA continuen tenint una actuació deficient enfront de la crisi climàtica. Han actuat en contra de la retallada progressiva de la producció de petroli.
  • És un país que continua executant a migrants mitjançant la pena de mort.
  • Aquest país continua perpetuant el conflicte a Iemen mitjançant el tràfic d’armes.
  • Continua participant en el conflicte a Líbia.
 2. Altres organitzacions com Human Rights Watch també han denunciat altres vulneracions com:
  • L’ús de tecnologies de vigilància com a reconeixement facial en espais públics, una mesura que serà prohibida en el marc dels Estats membres de la Unió Europea amb la nova regulació sobre la IA i que ha estat també defensada per organitzacions de la societat civil mitjançant cartes i posicionaments.
  • Ús de tecnologia israeliana com spyware per a recol·lectar informació de periodistes, activistes i líders mundials.
  • Els EAU van impedir que representants d’organitzacions internacionals de drets humans i experts de l’ONU duguessin a terme recerques al país i visitessin presons i centres de detenció.
  • Aquest país continua vulnerant reiteradament els drets de les dones i de les persones LGTBIQ+.
 3. Pel fet que les 5 línies de recerca publicades estaran relacionades amb l’ús de tècniques d’IA interpretable i de confiança per a millorar la presa de decisió, així com la proposta de polítiques públiques, exposem que:
  • La necessitat d’establir com es va prioritzar l’ètica i protecció dels drets humans dels projectes que es realitzin, així com del personal investigador que es contracti tant a Espanya com als EUA.
  • Atès que una de les línies de recerca és la “modelització econòmica del canvi climàtic i les seves polítiques de mitigació”, ens preguntem com s’assegurarà la independència d’aquestes recerques científiques atès que el petroli és la principal font d’ingressos dels EUA, alhora que és el principal causant de l’escalfament global, segons els informes de l’IPCC.
  • Finalment i no menys important, és necessària la transparència, interpretabilitat i confiança en el finançament rebut. És necessari documentar mitjançant quins mecanismes es garantirà la independència de les recerques, així com com es destinarà el pressupost d’aquest centre.
 4. Atès que es realitzaran col·laboracions directes amb la Universitat de Granada, trobem la necessitat d’establir sota quin marc i directrius de transparència, ètica i integritat científica es realitzaran aquests projectes pel fet que en aquesta institució espanyola s’han denunciat casos d’assetjament sexual i laboral a estudiants i personal investigador i docent, però no hi ha hagut una resposta per part d’aquesta institució i els seus òrgans de govern. Igualment, també s’ha denunciat la falta d’integritat ètica i científica en alguns dels seus màxims representants públics.

Donada la futura presidència del Consell Europeu en mans del govern espanyol i les preocupacions descrites en aquesta carta, nosaltres, les organitzacions sotasignants, sol·licitem a la SEDIA:

 1. Una reunió amb la societat civil per a esclarir les nostres preocupacions i debatre sobre com la SEDIA garantirà la protecció dels drets humans amb aquesta col·laboració dins del marc europeu i quins mecanismes de col·laboració amb la societat civil es preveuen en l’execució d’aquesta col·laboració.
 2. Mitjançant un exercici de rendició de comptes i transparència, publicar els comptes públics que mostrin a la ciutadania com es destinaran els més de 5 milions d’euros que costarà aquesta inversió.
 3. La signatura d’un document públic per part de la SEDIA i el personal investigador d’aquesta col·laboració que declarin la seva integritat científica i ètica, així com la protecció dels drets fonamentals en els projectes realitzats i els mecanismes previstos d’avaluació d’impacte dels drets humans de les recerques.

Organitzacions signants: AlgoRace, Algorights, Lafede.cat i DigitalFems.

Aquesta carta està oberta a adhesions. Les organitzacions que ho vulguin fer, poden signar aquí.

Més informació