Per què federar-se?


Foto_PerQuèFederarseOK

 

 

Les organitzacions que teniu com a finalitat principal la promoció de la cultura de pau, la defensa i difusió dels drets humans, i la solidaritat internacional o la cooperació al desenvolupament trobareu a Lafede.cat:

A) Un dels espais de referència del sector a Catalunya, per a les ONG, organitzacions, entitats i col·lectius catalans i per a la resta d’actors que actuen en aquests àmbits.

B) Un espai físic i virtual de relació, participació i debat. A Lafede.cat hi ha diferents eixos i grups de treball interns amb diferents objectius: donar suport a la Junta en la presa de decisions, organitzar activitats públiques, aprofundir en temes d’especial interès per a grups d’entitats etc. Les reflexions i acords d’aquests grups orienten els posicionaments i els debats col•lectius. Un dels objectius dels grups de treball és facilitar el coneixement entre les diferents entitats i organitzacions per impulsar sinergies i projectes compartits.

C) Un node de contacte i relació amb xarxes nacionals, estatals i internacionals especialitzades: Lafede.cat està representada en algunes de les principals xarxes sectorials i centralitza informació i demandes de molts actors de fora de Catalunya.

D) Una plataforma de representació política i de defensa del sector: Lafede.cat és una plataforma de segon nivell que, en l’actualitat, és la principal interlocutora del Govern i les diferents administracions en matèria de cooperació, pau i drets humans. Lafede.cat participa en els principals organismes consultors i proposa, esmena o negocia els diferents plans directors i plans anuals que determinen les principals línies d’actuació i finançament públic per a les organitzacions. Lafede.cat vigila i supervisa el compliment dels acords o denúncia els incompliments, en nom del sector, i de manera coordinada amb la resta de coordinadores territorials.

E) Un aval de fiabilitat i transparència: Lafede.cat disposa d’un Codi ètic i de conducta i d’una Comissió de Seguiment que faciliten estàndards i pautes mínimes de transparència i garanteix el seu compliment davant la ciutadania i les administracions.

F) Una plataforma de treball i visibilitat conjunta a través de les campanyes i activitats públiques que s’organitzen conjuntament.

G) Espais i serveis especialitzats a disposició:

  • Local/seu disponible per a exposicions, presentacions públiques, organització de cursos i reunions.
  • Cessió de material (projector, equip de música, gots, termos i d’altres).
  • Accés a formacions especialitzades.
  • Mitjans de difusió d’activitats de l’entitat: agenda setmanal d’activitats (Intercom) i xarxes socials de Lafede.cat.
  • Accés als mitjans de comunicació a través del servei de premsa de Lafede.cat.
  • Facilitació de l’intercanvi d’ofertes/demandes entre entitats, i gestió d’altres serveis i assessories especialitzades (segons demanda).