Ronda de reunions d’alt nivell abans de les vacances


La federació té previst reunir-se amb el nou conseller d’Acció Exterior del govern català i el Director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona la propera setmana per presentar la nova junta i defensar els interessos del sector. Les convocatòries pendents de resolució o pagament de la Diputació i la definició del nou Pla director entre els principals temes a l’agenda.

El conseller Maragall al Parlament. Foto: Racó català

El passat dimarts 10 de juliol la nova junta de Lafede.cat es va reunir per primera vegada des que va ser escollida en l’assemblea del passat 16 de juny. Es va decidir accelerar els contactes amb els màxims representants d’acció exterior de les institucions catalanes per donar a conèixer l’agenda política de la federació, i per demanar més participació en la definició de les polítiques públiques i una millor atenció a les entitats.

L’agenda de reunions comença el proper dilluns 23 de juliol amb el nou director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, el Sr. Gausa. En aquesta trobada, a més de presentar-li l’agenda prevista de Lafede.cat pels propers mesos, el president de Lafede.cat, Luca Gervasoni s’interessarà per conèixer quines passes té previstes la Diputació per desbloquejar els pagaments de la segona bestreta de la convocatòria dels projectes del 2016, així com per saber quan es resoldrà la convocatòria de projectes 2017. Els endarreriments dels pagaments i la manca de resolució estan dificultant molt tan l’execució dels projectes ja iniciats per les entitats, així com la posada en marxa dels nous projectes previstos. Pel que fa als projectes del 2016, tot i que les entitats federades fa mesos que han justificat en temps i forma els corresponents informes de seguiment dels projectes, actualment hi ha 12 entitats que encara no han cobrat la segona part dels imports concedits, fent que el deute total pendent de pagar ascendeixi a prop de 250.000 euros. D’altra banda, la manca de resolució de la convocatòria del 2017, que estava prevista per entre finals de maig i inicis de juny, fa que les entitats no puguin engegar amb prou garanties els seus nous projectes. La junta desitja que aquesta reunió serveixi per desbloquejar aquesta situació d’incertesa que angoixa a les entitats.

Trobada amb la Generalitat

D’altra banda, la reunió amb el conseller Maragall serà el proper dimecres 25 de juliol i la delegació de Lafede.cat, a més de presentar-se, farà un seguit de demandes relacionades amb la necessitat que el nou govern entomi la Justícia global com a eix vertebrador de la seva política exterior. Els representants de la federació li transmetran al conseller la importància de dotar dels recursos necessaris les polítiques de promoció de la pau, els drets humans i la cooperació internacional, així com la creació de mecanismes que garanteixin la coherència de polítiques de l’acció governamental. 

En concret, demanaran un compromís perquè es doti amb suficients recursos el V Pla Director de Catalunya 2019-2022, actualment en redacció, amb la fita d’assolir el 0,7% en el mínim temps possible. Cal tenir present que la Llei de Cooperació del 2001 preveia arribar a aquest compromís l’any 2010, xifra que mai no s’ha assolit ja que el màxim històric es va donar l’any 2010 amb el 0,43%. Enguany ens  mourem entorn el 0,15%, molt lluny encara del 0,4% previst a l’actual Pla Director 2015-2018 per aquest any.

Així mateix, la federació demanarà que el govern creï instruments per fer seguiment sobre la coherència amb els principis i valors que defensa tant la Llei de Cooperació com els diferents Plans Director que s’han aprovat amb l’acció del Govern. En concret, li demanarà que es doti de mecanismes per supervisar que l’acció exterior de tots els departaments vagi en la línia de la defensa dels drets humans i la promoció de la pau, així com garanties per a la creació del Centre d’estudi i avaluació d’empreses que actuen a Catalunya i a l’exterior, amb els instruments necessaris per garantir que el sector privat compleix amb l’escrupolós respecte dels drets humans.

En paral·lel, durant aquesta setmana membres de Lafede.cat també es reuniran amb representants de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament per tal de conèixer quins seran els mecanismes de participació previstos per tal que Lafede.cat, juntament amb els altres actors socials del Consell de Cooperació, puguin participar activament en l’elaboració i definició del nou Pla Director a partir del mes de setembre, a fi de poder introduir en el debat aquelles temàtiques que es considerin estratègiques pel sector en els propers anys.