Tercer dinar de Nadal a Erasme de Janer


El passat 20 de desembre les entitats que ocupen l’Espai d’Erasme de Janer van celebrar el seu tercer dinar de Nadal amb la presència de David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

Per primera vegada el director de Justícia Global i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona Llistar va valorar positivament l’oportunitat de conèixer l’Espai i les entitats que hi treballen, i les tasques de coordinació i autogestió que realitzen. Les entitats van aprofitar per traslladar-li alguns dels problemes del local i fer diverses propostes de millora, i van compartir amb ell la situació d’alguns dels projectes que porten a terme. Al dinar va sorgir la iniciativa de crear un mural conjunt que expliqués de forma gràfica i visual els temes més representatius de cada entitat.

L’Espai d’Erasme de Janer, cedit per l’Ajuntament de Barcelona, es va inaugurar el febrer de 2015 per acollir a petites ONG. Des d’aleshores, Lafede.cat fa un acompanyament tècnic a aquest segon espai federatiu. Durant el dinar es va fer visible el bon ambient que es respira entre les entitats que, a més de l’espai en comú, comparteixen la mirada de la justícia global i treballen per incorporar-la als seus projectes.

L’Espai d’Erasme de Janer acull a 11 entitats federades: Farmamundi, Metges del Món, ACPP- Assemblea de Cooperació per la Pau, Alternativa- Intercanvi amb Pobles Indígenes, CEA- Centre d’Estudis Africans i Interculturals, Associació d’Educadors en Drets Humans- AHEAD, SUDS – Suds, Solidaritat i Cooperació, Peace Brigades International-PBI Catalunya, SIOF-Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a les despeses militars, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau i la Fundació Comparte.

Les entitats comparteixen local amb la Federació Catalana de Famílies Monoparentals, organització amb la quan ja han sorgit diverses sinèrgies, com formacions adreçades a mares monoparentals, a càrrec de SUDS i Metges del Món.