Banca armada


El Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, Setem, Justícia i Pau, l’Observatorio del Deute en la Globalizació (ODG) i RETS promouen la campanya de sensibilització i denúncia de les entitats financeres que participen en indústries militars o que alteren greuement la vida de les comunitats i pobles, mitjançant l’exigència d’un autèntic respecte dels drets humans i el medi ambient.

  Web de la campanya