Campanyes de Lafede.cat

Lafede.cat difon les activitats i campanyes de les seves organitzacions federades, però també impulsa campanyes col·lectives, en representació del sector i amb la participació de les pròpies entitats federades.

Com a dates fixes de mobilització col·lectiva en manté tres que considera molt simbòliques per a la justícia global: el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau-DENIP, el Dia internacional per a l’Eradicació de la Pobresa i el Dia Internacional dels Drets Humans. Cada any, al voltant d’aquestes dates, Lafede.cat organitza activitats de formació i sensibilització (actes públics) i incidència política (rodes de premsa, presentació de manifestos o documents amb demandes, reunions amb grups parlamentaris).

Lafede.cat pot, a més, en funció de la conjuntura social o política, o responent a peticions de les seves organitzacions en qualsevol qüestió concreta, endegar altres campanyes puntuals.


FentiPensant la Justícia Global

Mirades per a la transformació global El juny de 2015, l’Assemblea de Lafede.cat va aprovar el document “Treballar per la justícia global en un món global”, una primera guia per al diàleg i el treball conjunt per abordar el concepte de Justícia Global. Amb aquest espai la federació avança en el procés de definició d’un […]