Clima d’entesa a la primera reunió de la FCONG amb Marta Macias, nova directora general de Cooperació


La Federació Catalana d’ONG es va reunir ahir, 24 de febrer, amb la nova directora de Cooperació per presentar-li la seva agenda de prioritats per recompondre la política pública de cooperació, pau i drets humans.

logo_accd_submenu

La FCONG va rebre el nomenament de Marta Macias amb satisfacció, i valora molt positivament el fet que hagi rebut els representants de la seva Junta directiva, tot just sis dies després del seu nomenament oficial, i per iniciativa pròpia, el que confirmaria la voluntat del Govern de reprendre el diàleg amb el sector.

A diferència de l’anterior director, Macias coneix prou bé el sector, les seves potencialitats i les dificultats per què passa. Com a membre de la Junta directiva de la FCONG, de la què va formar part de 2007 a 2011, i com a delegada d’una entitat que va haver de reduir personal i projectes ha viscut, en primera persona, l’esfondrament del pressupost de cooperació, i la seva entitat ha patit els impagaments de l’Agència de Cooperació que ara dirigirà.

Malgrat el diagnòstic triomfant de l’ex director, la FCONG considera que s’han fet moltes passes enrere en una política que ha passat de ser referent de qualitat i innovació a l’Estat, a alinear-se amb el PP en posar la cooperació al servei de les empreses i altres interessos de la política exterior. Tal i com afirma la presidenta de la Federació, Míriam Acebillo, per a les ONG la paraula clau ara és recuperació: “recuperació de la confiança, de l’interès, de la coherència i del pressupost, per refer una política pública digna d’aquest nom”.

Tot i que l’ambient a la primera reunió va ser de molta sinceritat i cordialitat, la FCONG espera que la millora en la interlocució vingui acompanyada d’una voluntat real de canvi per part del Govern. Més enllà de la manca de pressupost o de la conjuntura política concreta, la FCONG ha plantejat a la nova directora una agenda de prioritats, que, en bona mesura ha estat compartida: resituar quin és el rol que juguen la cooperació, la solidaritat internacional i les ONG en el país, disposar d’una planificació que apunti a noves línies directrius i a un enfortiment del treball del conjunt d’actors de la cooperació catalana, retornar la seguretat jurídica i administrativa a les ONG, i treballar per la coherència de polítiques en el seu sentit més ampli. Tot i que Macias comptarà aquest any amb un pressupost mínim, on el suport econòmic a les entitats només serà testimonial, la FCONG espera poder avançar cap a escenaris de futur a on el consens polític entorn la responsabilitat de govern en promoure polítiques de solidaritat interna i externa estiguin en la llista de prioritats bàsiques.