Comença #sembrantcures


El dijous 24 de febrer va tenir lloc el primer taller de «Sembrant cures per cultivar canvis», un procés d’aprenentatge i millora organitzacional que ajudarà a les entitats, i a la pròpia federació, a incorporar la perspectiva feminista i d’ètica de la cura en el seu dia a dia. Més de trenta persones de 17 entitats hi han participat. El treball es prolongarà fins al mes juliol.

Les ONG, i especialment les de cooperació internacional, han estat pioneres en la identificació i l’abordatge de les desigualtats de gènere als entorns laborals i associatius. L’alta feminització del sector i el treball amb dones del Sud van portar a moltes organitzacions a reflexionar sobre les seves pròpies pràctiques institucionals. Fa ja 11 anys que es va publicar el primer estudi-diagnóstic sobre la perspectiva de gènere en el treball de les ONGD catalanes. Fruït d’aquesta trajectòria, Lafede.cat inclou, com a part de la seva visió, la d’un món «en el que l’equitat i la igualtat d’oportunitats estiguin assegurades, i on les relacions estiguin fonamentades en l’ètica de la cura per superar les relacions de domini».

Tal i com ha diu la filòsofa Alicia Puleo al seu article «Ecofeminisme per a la justícia global», la justícia global està directament relacionada amb la cura del món en totes les seves dimensions. Un dels objectius del Pla de Treball 2016-2017 de Lafede.cat és adaptar la cultura organitzativa de la federació i de les entitats federades a l’enfocament feminista i a l’ètica de la cura, a través d’un procés d’aprenentatge col·lectiu. A banda de l’acompanyament a les entitats en els seus canvis organitzacionals, la Junta de la federació vol una federació que tingui cura de les persones i organitzacions que treballen o es troben al seu si.

Un equip de consultores especialitzades de l’Associació Institut Quotidiana (iQ), l’Esberla i Ulleres per esquerrans liderarà el procés a nivell tècnic. La Junta ha delegat en un Grup motor format per representants de la Comissió de gènere, la junta i l’equip tècnic la coordinació i seguiment de totes les activitats.

Una Guia d’autodiagnóstic com a resultat final

Durant la primera sessió s’han presentat els objectius i les diferents fases del pla de treball, i s’ha fet una aproximació a diferents conceptes teòrics i a la realitat de les entitats. L’espai ha estat molt participatiu, amb molt debat i moltes aportacions, el que es considera un molt bon símptoma per part de les consultores. Aprofitant la metàfora del nom i el logo del projecte, s’ha demanat als representants de les diferents entitats que debatin al respecte: de què disposen per tirar endavant el procés (l’aigua que farà créixer la futura planta)?,  què els falta i volen obtenir a través d’aquests tallers (quines llavors necessitem)?, quin és el resultat que volen obtenir (la planta, que és el com volem que siguin les nostres entitats)?

A banda de les 17 entitats que han participat a la primera sessió de treball, 10 més han manifestat la seva voluntat de fer seguiment del procés que s’inicia ara i que finalitzarà durant el mes de juliol. Per facilitar l’accés a la documentació i el seguiment de els diferents fases, «Sembrant cures per cultivar canvis» disposa d’un espai web específic on es penjaran diferents materials i que, hores d’ara, ja inclou un glossari de termes.

Al final de «Sembrant cures per cultivar canvis» la idea és disposar d’un «estat de la situació» de les diferents desigualtats estructurals de gènere (en el si de les entitats i de Lafede.cat) i haver generat prou coneixement i sensibillitat per la perspectiva i pràctiques feministes i de l’ètica de la cura, com per incentivar els canvis organitzatius. Les consultores elaboraran una Guia final d’autodiagnosi i recomanacions per facilitar-los. El segon taller serà el dia 9 de març de 9.30h a les 12 hores.