Comunicat de rebuig als actes de jurament o promesa de la bandera espanyola adreçats a la ciutadania


La Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament rebutja els actes de Jurament o promesa de la Bandera espanyola que el Ministeri de Defensa celebrarà a diferents ciutats de l’Estat espanyol, entenent que es tracta d’actes d’enaltiment del militarisme.

Les Jures de Bandera per part de civils organitzades pel Ministeri de Defensa són rituals revestits de tota la parafernàlia militar –desfilada, discursos, música militar, etc.–, en el què s’exhibeix la força militar de l’Estat, i en particular de l’exèrcit, que es presenta com a garant de la de la nació representada en la bandera. Tal i com s’exposa a la pròpia web de l’exèrcit, es tracta d’actes per a que els i les civils que no formen part de l’estructura professional de l’exèrcit puguin manifestar el seu compromís per la defensa d’Espanya.

En el cas de Catalunya, l’acte de Jura de Bandera es realitzarà el proper 31 de maig a la caserna del Bruc. En un context de debat obert sobre el dret a decidir dels catalans i de les catalanes sobre el seu futur polític, aquest acte pot ser vist com una provocació, però el que és preocupant és el fet de vincular el sentiment de pertinença a una nació, del tot legítim, amb la defensa de la força militar com a element clau o garant de la integritat nacional.

Des de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament volem apuntar, un cop més, la necessitat d’aplicar un model de seguretat humana, en el qual la defensa de les persones i dels territoris no estigui vinculada a la capacitat militar, sinó a la satisfacció de les necessitats de totes les persones que hi viuen.

A més a més, enguany, quan es celebra el primer centenari de la Primera Guerra Mundial, convé recordar les aspiracions d’aquelles persones que amb un esperit internacionalista proclamaven la igualtat i la fraternitat entre totes les persones i els pobles que compartim un únic món.

Davant d’unes relacions basades en la força militar, els pobles hauríem d’aprendre a conviure i a transformar els nostres conflictes a través de mitjans pacífics.