La informació sobre cooperació, clau per la sensibilització ciutadana


Malgrat els ajuntaments mantenen la seva aposta per la cooperació, els mitjans locals, tant públics com privats, no en parlen prou. Els tècnics i les tècniques de cooperació juguen un rol fonamental en el circuït informatiu. Aquestes són algunes de les conclusions preliminars de l’estudi diagnòstic “Els reptes comunicatius de la cooperació local” que es va presentar ahir al Pati Manning.

Fotografia de la sessió Els reptes comunicatius de la cooperació local el 3 de juny de 2013 al Pati Manning a Barcelona. Font: FCONG.

Fotografia de la sessió Els reptes comunicatius de la cooperació local el 3 de juny de 2013 al Pati Manning a Barcelona. Font: FCONG.

Aquest diagnòstic, fruit d’un conveni de col·laboració entre la Federació Catalana d’ONG-FCONG i la Diputació de Barcelona, s’emmarca en una llarga tradició de treball conjunt. L’objectiu és ara analitzar l’estat actual de la cooperació local i com s’està comunicant: identificar mancances i potencialitats dels actors locals, i possibles eines i estratègies per millorar la quantitat i la qualitat de la informació sobre cooperació. La mostra inclou 10 municipis de la província de Barcelona: Vilafranca del Penedès, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Gavà, Castelldefels, Granollers, Sabadell, Terrassa i Mataró.

En aquesta primera sessió de treball, conduïda per Albert Torras, cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona, es van presentar els primers resultats a alguns dels tècnics i tècniques que han participat a la recerca per tal de validar-los. Maties Lorente, investigador de la FCONG, va destacar, entre d’altres, com, en comparació amb el succeït a les administracions central i autonòmica, els ajustaments analitzats han mantingut els pressupostos i convocatòries de cooperació, mentre s’ha produït un afebliment del teixit associatiu i hi ha certa percepció que ha disminuït el suport social a aquest tema. Les enquestes realitzades mostren que els tècnics i tècniques s’han convertit en fonts i canals clau d’informació, malgrat consideren que la informació final que apareix als mitjans sobre cooperació és molt escassa, i està molt centrada en l’agenda d’activitats.

Presentació d'algunes de les conclusions preliminars de l'estudi-diagnòstic Els reptes comunicatius de la cooperació local a càrrec d'Albert Torras, cap de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona, i Maties Lorente, investigador de la FCONG. Font: FCONG.

Presentació d’algunes de les conclusions preliminars de l’estudi-diagnòstic Els reptes comunicatius de la cooperació local a càrrec d’Albert Torras, cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona, i Maties Lorente, investigador de la FCONG. Font: FCONG.

Els tècnics i tècniques presents al Pati Manning van posar de manifest com l’actual situació d’incertesa condicionava la seva feina, i com el model tradicional de cooperació havia establert unes rutines informatives molt basades en la justificació i la rendició de comptes dels projectes finançats als països del Sud, i no tant en la sensibilització i l’educació de la ciutadania, en un sentit més ampli. Els tècnics i tècniques van parlar de la necessitat de fer treball comunicatiu també a l’intern dels propis ajuntaments per tal que fos tota la institució que s’apropiés de la tasca de cooperació, i de la necessitat de tenir una relació fluïda amb els departaments de comunicació dels ajuntaments i de coordinar la tasca comunicativa amb les entitats.

Totes les aportacions i matisos s’incorporaran a l’informe final del diagnòstic, que es presentarà el proper 17 de juny, també al Pati Manning, en un acte públic i obert. L’acte inclourà també una taula rodona amb la participació d’Alba Martínez, regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau de Sant Boi de Llobregat, Núria Font, tècnica de cooperació de Sant Joan Despí i Miguel Ángel Vázquez, director del Patronat Municipal de Comunicació i Imatge de Castelldefels que ajudaran a identificar línies de treball i bones pràctiques de cara al futur.