Crida per garantir la imparcialitat, independència i neutralitat de l’ajuda humanitària a Veneçuela


Lafede.cat dona suport i subscriu el comunicat de la Coordinadora de organizaciones de cooperación para el desarrollo y l’Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria sobre la situació a Veneçuela.

Paterna-Valencia.- Magatzem de FarmaMundi

Davant la situació que viu a Veneçuela i la confusió que s’està creant respecte a l’ajuda humanitària al país, la Coordinadora de organizaciones de cooperación para el desarrollo y l’Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria fan una crida als Estats i actors humanitaris perquè garanteixin els principis que han de guiar tota ajuda humanitària. Principis que han estat acordats internacionalment i que són essencials per aconseguir una coordinació efectiva que salvi vides, alleugeri el sofriment, garanteixi els drets humans i preservi la dignitat de les persones víctimes de conflictes, emergències, crisis humanitàries o desastres.

Recordem que la resposta a les necessitats humanitàries a Veneçuela ha de tenir en compte el següent:

  • Tota l’acció humanitària ha d’anar guiada per un mandat d’humanitat; ha de garantir els principis humanitaris d’imparcialitat, independència i neutralitat. Aquests principis han estat acceptats en nombrosos documents i en particular la Resolució 46/182 de l’Assemblea General de l’ONU. L’ajuda humanitària no ha de ser instrumentalitzada per a altres fins que no siguin la protecció de la vida, l’alleujament del sofriment i la garantia dels drets humans. Advertim sobre els riscos que l’ús polític de l’ajuda pot suposar per la població que la rep.
  • Qualsevol actuació humanitària ha de complir els acords internacionalment assumits en la Declaració de París sobre l’Eficàcia de l’Ajuda al Desenvolupament, els Principis d’Ajuda Humanitària de Nacions Unides i el Consens Europeu sobre Ajuda Humanitària.
  • Recordem la Resolució 71/129 de l’Assemblea General de Nacions Unides sobre la seguretat del personal humanitari, en la qual s’estableix que els estats no han de condicionar la seva feina.
  • Recordem que el treball humanitari és molt més que el lliurament de “paquets d’ajuda” i la mera assistència, suposa un diagnòstic detallat de la situació, defineix quines són les persones més vulnerables, analitza les qüestions de gènere i edat, garanteix la rendició de comptes i una sèrie de criteris de qualitat construïts col·lectivament en l’àmbit internacional. La professionalitat dels qui realitzen l’ajuda ha d’estar contrastada i garantida. L’ajuda humanitària no ha de ser instrumentalitzada ni mediatitzada.
  • L’ajuda humanitària ha de ser una contribució a la pau, sense causar cap perjudici, al·ludint al principi i deure del “Do not harm” i ha de mantenir el seu caràcter civil (no militar) sempre, tal com recullen les Directrius d’Oslo aprovades per les Nacions Unides.

Per això fem una crida perquè tota acció humanitària que es dugui a terme garanteixi aquests principis, focalitzi les seves actuacions en la millora de la vida de les persones més vulnerables, garanteixi els drets humans i contribueixi a la construcció de l’estabilitat i la pau.