Educació i comunicació transformadores: nous reptes d’una estratègia prioritària  


En els últims deu anys, les línies de treball d’educació i de comunicació de Lafede.cat, han esdevingut prioritàries i han anat creant una estratègia d’incidència cada cop més entrellaçada. A continuació, es presenten els diversos moments clau que han portat fins aquí i les línies actuals i futures en les quals se centra part del treball de la federació en aquests dos àmbits.

IV trobada “Canviar l’educació per canviar el món” a Terrassa el 2022.

Des de la refundació de les federacions d’ONG, l’educació i la comunicació han estat àmbits prioritaris de treball i incidència. L’Eix d’educació va recollir el testimoni de tot el que s’havia fet anteriorment, i que el 2007 va cristal·litzar en el primer document de referència: “L’Educació per al desenvolupament, una estratègia imprescindible”. Des de llavors l’Eix d’Educació ha fet un important salt endavant tant a l’hora de repensar la feina a fer, com en capacitat política i estratègica.

En el període 2013-2023 s’ha avançat en nombre d’entitats implicades, en conceptualització amb la Guia d’Educació per a la Justícia global, Educar en futurs alternatius, i en interlocució amb el Departament d’Educació per incloure aquesta perspectiva en el sistema educatiu català, amb el disseny d’un programa interdepartamental d’Educació Global. Ha estat possible també gràcies al treball d’incidència continuat de la federació que ha aconseguit que Catalunya sigui la comunitat que més fons destina de tot l’Estat (25% de l’Ajut Oficial al Desenvolupament).

Quant a públics i àmbits educatius, Lafede.cat ha avançat molt en reconeixement de la comunitat educativa i en construcció de xarxa amb actors relacionats amb l’educació formal gràcies a les trobades “Canviar l’educació per canviar el món” i a la implicació en diferents lluites educatives. Un dels àmbits on es vol ara ampliar la presència és el món universitari, i també en l’educació en el lleure, on l’objectiu és donar més suport a l’associacionisme educatiu compromès amb la justícia global.

Quant a la comunicació transformadora, la federació ha fet molts esforços també per enfortir els departaments de comunicació de les entitats i les seves aliances amb els i les periodistes facilitant formació i recursos a través de les beques Devreporter. Ha avançat també en la producció de documents guia com ara el Vademecum per a una informació internacional responsable, i les Recomanacions per comunicar per al canvi social.

 

La participació del jovent, el gran repte pendent

Durant anys Lafede.cat ha demanat repetir l’enquesta d’opinió pública realitzada el 2009 per tal, precisament, d’orientar la nova estratègia d’educació transformadora. Finalment, es va realitzar el 2022 i el 2023 es van presentar les dades, que mostren el gran suport de la ciutadania catalana a la cooperació internacional, però també un profund desconeixement sobre què és exactament: un 84,2% considera bastant o molt important destinar recursos a cooperació internacional, però un 70% de la ciutadania no sap exactament què és, i un 38,5% mai n’ha sentit a parlar. Sobre el 0,7, el leitmotiv del sector, un 47,3% no el coneix ni n’ha sentit mai a parlar. Tots els percentatges negatius s’eleven dràsticament entre els menors de 35 anys: un 58% entre els 18 i 24 anys, i un 54,9% entre els 25 i els 34 anys no han sentit parlar mai de la cooperació internacional.

No obstant això, les dades són globalment positives: creix el nombre de ciutadans que creuen que poden fer alguna cosa per reduir la pobresa i les desigualtats des del 2009, passant del 42,4% al 66,8%; el 94,7% de la ciutadania, una majoria aclaparadora, considera que el govern ha d’impulsar l’educació transformadora; i el 90% creu que ha de ser una tasca important de la política de cooperació.

Per tal de reflexionar sobre aquest tema i impulsar línies d’actuació, la federació ha creat un grup ad hoc i ha encarregat una diagnosi sobre la participació juvenil a les entitats i activitats de justícia global.

 

De l’escola als festivals de música i cinema

Arribar a nous públics en general, i als joves en particular, és ara un dels objectius prioritaris dels projectes i programes educatius de les organitzacions. Una de les principals estratègies és fer-ho a través d’aliances amb el món cultural-artístic i audiovisual, i a espais d’oci i cultura com ara els festivals de música i cinema, i amb la participació de joves activistes del Nord i el Sud globals. Per aquesta raó, institucions i organitzacions repensen tant els seus missatges com els formats en què els fan arribar per tal d’adaptar-los a aquests nous públics.

En aquesta línia la federació va participar l’any passat al Festival Esperanzah! i va coorganitzar el seu Espai Consciència, una carpa que va acollir xerrades, i una fira d’entitats, i on una de les convidades estrella va ser Artemisa Xakirabá, activista climàtica i pels drets dels pobles indígenes. Enguany la federació donarà suport a les entitats per millorar i adaptar les seves propostes al públic més jove a l’Espai Transforma’t del Festival Cruïlla. El gran repte és també començar a imaginar indicadors d’impacte que serveixin per a altres activitats d’educació i comunicació transformadores.

Artemisa Xakirabá, activista climàtica i pels drets dels pobles indígenes.

Un altre espai amb un enorme potencial, són els festivals de cinema. La federació impulsa el programa Acció Cinema, on es fomenta la coordinació del treball educatiu que fan els festivals, i l’intercanvi de coneixement i la creació de xarxa entre el món audiovisual i les organitzacions de justícia global. En l’àmbit de l’educació formal, s’obre una finestra d’oportunitat: aquesta aliança pot donar valor afegit a les propostes educatives dels festivals, i alhora ser una oportunitat perquè les entitats de justícia global diversifiquin els centres amb els quals treballen i allarguin la vida de les seves produccions audiovisuals.

 

La demanda històrica: una estratègia pròpia

Paral·lelament a aquesta evolució i consolidació del treball educatiu, Lafede.cat ha insistit en la necessitat que Catalunya tingui una estratègia d’educació i comunicació pròpia que reculli els avenços i les noves prioritats. Fa més de 15 anys que les entitats ho demanen al govern per poder definir nous objectius i indicadors, i garantir un major impacte social. Durant el 2023 els eixos d’Educació i Comunicació van definir prioritats conjuntes.

El pla director de Cooperació 2019-2022 marcava com a objectiu la redacció d’aquesta estratègia, però els canvis en la Conselleria d’Exteriors van impedir-ho. El nou Pla director 2023-2026 va tornar a incloure aquest objectiu gràcies al treball d’incidència de la federació, que ho va incloure entre les seves 10 línies vermelles en la negociació política.

Ara, i en línia amb l’evolució del sector, el govern es planteja com a objectiu el foment d’una “educació global crítica, creativa i innovadora, que incorpori la perspectiva de gènere interseccional, i que generi noves narratives i arribi a nous públics —especialment el jove—, articulant nous llenguatges, formats i canals, i que acceleri les formes de treball més transformadores, amb més capacitat d’impacte i d’adaptació als contextos canviants”. Un grup d’experts treballa en la redacció de l’estratègia definitiva de la mà de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i s’espera que reculli moltes de les demandes.