El govern en funcions respon a Lafede.cat


La setmana passada Lafede.cat va rebre dues respostes del Govern en funcions de la Generalitat. Una fa referència a la situació dels 1,4 milions provinents de la Fundació Un Sol Món que mai es van executar. L’altra, a la intenció d’anul·lar els convenis de col·laboració entre l’antiga Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i les entitats beneficiàries de les subvencions el 2009.

CartaGovernOK

El conseller de la Presidència, el Sr. Francesc Homs, ha respost la carta que la presidenta de Lafede, la Míriam Acebillo, va adreçar-li el passat 19 d’octubre, en què s’interessava per la situació dels 1,4 milions d’euros provinents d’un reintegrament de la Fundació Un Sol Món que mai no es van arribar a executar, tot i que el Conseller Homs havia anunciat que estaven totalment incorporats a la convovatòria de subvenció de 2015. En la carta rebuda el dia 20 d’octubre, Homs respon que “malgrat les dificultats tècniques que hem tingut per incorporar del manera efectiva aquests diners, i d’aquí la demora d’aquests mesos, em plau comunicar-li que properament, es podrà materialitzar”.

D’altra banda, la directora general de Cooperació al Desenvolupament, la Sra. Marta Macías, va anunciar que un cop aquest import es fes efectiu aniria a cobrir aquells projectes que varen quedar en la línia de reserva en la resolució dels projectes de la convocatòria del 2015. Aquest anunci es va fer públic el dimarts 6 d’octubre a la sessió de treball valoració convocatòria 2015, a pregunta de Lafede.cat, i ja es pot trobar al web de l’ACCD. L’increment pressupostari permetrà donar suport a 30 projectes més, que se se sumaran als 51 ja aprovats en la resolució de la línia 1 de la convocatòria 2015.

L”ACCD incrementarà els seus recursos de 7,2M€ a 8,6M€, situant la cooperació catalana en les mateixes xifres de 2003. Amb tot, des de Lafede.cat es valora positivament comptar amb el compromís de la Generalitat de Catalunya i del Parlament d’augmentar l’AOD durant el període de vigència de l’actual Pla director. Per això, Lafede.cat celebra el compliment del Govern en relació als 1,4M€ per a subvencions de projectes.

La setmana passada també es va confirmar la reunió amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals, la Sra. Meritxell Borràs, el proper divendres d’octubre –s’havia sol·licitat el passat 9 de juliol. L’objectiu és trobar un punt d’acord entre l’administració i les entitats després que la Direcció General de Relacions Internacionals i del Parlament hagués obert un procediment per anul·lar els convenis de col·laboració entre l’antiga Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i les entitats beneficiàries de les subvencions de 2009, que es va arxivar.

Tanmateix, en el moment de redactar aquesta nota, les entitats afectades ens comuniquen que estan rebent una nova notificació conforme s’obre de nou el procediment per anul·lar els convenis. El fet que l’Administració insisteixi en revocar ara uns acords signats fa 6 anys i conseqüentment, impagar el 50% dels imports restants, és del tot inadmissible. Més ara, quan semblava que s’havia obert una porta per a la negociació per la via política. En la reunió d’aquesta setmana Lafede.cat demanarà a la consellera Borràs que reverteixi la situació que deixa en una clara indefensió jurídica les entitats federades. Fins i tot el requeriment que s’ha presentat reconeix que les entitats «varen desenvolupar l’activitat subvencionada en base al conveni subscrit i que la revisió d’ofici que ara s’inicia no respon a causes que els siguin imputables, sinó a un funcionament anormal de l’Administració». Lafede.cat considera que la retirada del requeriment és un gest necessari per a la recuperació de la confiança amb el Govern, actualment en funcions, i per creure que és possible construir una política pública de cooperació, pau i drets humans a l’alçada del país que volem construir.