Els catalans dediquen només 4,34€ l’any a cooperació i justícia global, molt menys que a Euskadi, Navarra o Extremadura


La Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG de Desarrollo, de la que Lafede.cat en forma part com a representant catalana, acaba de publicar l’informe sobre l’Ajuda Oficial descentralitzada-AOd dels anys 2018 i 2019. Catalunya dedica un 0’11% del seu pressupost a cooperació internacional i justícia global, molt lluny de les comunitats més solidàries. Malgrat l’augment pressupostari dels últims anys, la quantitat de partida era tan baixa que no suposa un augment significatiu en termes percentuals. 

Font: farmaceuticosmundi.org

Segons l’Informe sobre la ayuda oficial al desarrollo autonómica. Datos de ejecución 2018-2019, Catalunya destina a cooperació internacional el 0’11% del seu pressupost, molt lluny encara del compromís de dedicar el 0,7% del pressupost, però també del que destinen Euskadi (0,42%), Navarra (0,30%), Extremadura (0,21%), La Rioja (0,21%) o la Comunitat Valenciana (0,14%). Les dades es calculen amb relació al pressupost total que gestiona cadascun dels governs, a fi de poder-les comparar. Tot i que des del 2015 la tendència sembla que és anar recuperant terreny, encara som lluny dels màxims històrics de l’AOd. En alguns casos, el punt de partida és tan baix que el canvi ni tan sols es percep en termes percentuals, com és el cas català.

En comparar el millor percentatge històric -que es va produir l’any 2008, amb un 0,28%– s’observa que la tímida tendència de millora  (0,10% el 2018, 0,11% el 2019) no es correspon ni al creixement econòmic dels últims anys, ni a les enormes necessitats del moment. La recuperació és del tot insuficient sobretot en un moment en què la crisi provocada per la pandèmia exigeix respostes solidàries decidides que frenin les desigualtats i la pobresa arreu del món. La bona notícia és que amb relació a l’educació per a la ciutadania global, Catalunya és la comunitat que més fons hi destina (un 25%), situant-se la mitja de l’Estat en el 5,88%.

Si s’analitzen les dades per despesa per habitants, Catalunya destina 4,34€ per persona l’any 2019, xifra lleugerament superior a la mitjana estatal que es troba en 3,93€/càpita. Tanmateix, l’administració catalana es troba molt lluny encara dels 20,83€ que destina Euskadi, els 14,38€ de Navarra i 11,51€ d’Extremadura. La Comunitat Valenciana destina 6,19€ per persona, La Rioja 6,01€, les Illes Balears 5,03€, Andalusia 4,52€ i Cantàbria 4,41€ per persona.

El suport que ofereixen les organitzacions socials és crucial en un moment en què la crisi afecta directament a poblacions que ja estaven patint situacions extremes. No enfortir la cooperació suposarà un impacte directe sobre les condicions de vida de milers de persones. Si alguna cosa ha demostrat la pandèmia és la interdependència i l’ecodependència de la població mundial.

 

Les principals demandes: augmentar els fons, i la renovació dels sistemes de cooperació

En un context marcat per la complexitat de la crisi mundial i, coincidint amb el procés de reforma del sistema espanyol de cooperació, l’informe de la Red de Coordinadoras fa un seguit de recomanacions i propostes entre les quals, dues crides importants: a l’actualització i revisió dels diferents sistemes de cooperació descentralitzada; i a fer majors esforços pressupostaris i evitar que, davant la nova crisi social, la política de cooperació torni a ser utilitzada coma  moneda de canvi amb l’excusa del “primer nosaltres”.

Lafede.cat ja treballa en algunes de les línies que marca l’informe i que es consideren estratègiques per fer un pas endavant en aquesta política pública com ara l’establiment d’un calendari de compliment del 0’7; l’enfortiment de l’educació per a la ciutadania global; l’enfortiment de capacitats; la flexibilització de la burocràcia; avançar en la coherència de polítiques o en l’enfocament feminista.

Quant a la recuperació dels fons i l’aprovació d’un calendari de compliment del 0,7%, a Catalunya, Lafede.cat espera la constitució del nou govern per tal de començar la seva tasca d’incidència, malgrat que l’actual Pla Director preveu augments pressupostaris per arribar al 0,7% el 2030, tot indica però que el Govern no ha arribat a executar el pressupost previst el 2020 (52,8 milions d’euros). A l’espera de disposar un pressupost per al 2021, el Pla anual 2021 preveu destinar només 48,4M€, molt lluny dels 73,6M€ previstos al Pla Director  per enguany. En cas de confirmar-se aquestes dades, ens trobaríem davant un incompliment pressupostari per part del Govern en matèria de solidaritat internacional.

👉 Més informació i l’informe complet aquí.