Les ONG han de quedar fora del joc brut polític


Davant les informacions publicades en relació a una denúncia que atribueix suposats delictes a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, diverses regidores i la directora de una entitat federada, i davant les especulacions al voltant d’un suposat tracte de favor en la concessió de subvencions, Lafede.cat ha emès un comunicat per mostrar el seu suport a totes les entitats federades a que s’està sotmetent a escrutini públic.

 

COMUNICAT: Les ONG han de quedar fora del joc brut polític

Davant les informacions publicades en relació a una denúncia que atribueix suposats delictes a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, diverses regidores i la directora de una entitat federada, i davant les especulacions al voltant d’un suposat tracte de favor en la concessió de subvencions, Lafede.cat vol mostrar el seu suport a totes les entitats federades a que s’està sotmetent a escrutini públic arran aquesta denúncia.

Lafede.cat considera totalment legítima i necessària l’actitud crítica envers les institucions públiques per part dels mitjans de comunicació, però els demana responsabilitat a l’hora de participar, ni que sigui involuntàriament, en campanyes de descrèdit d’entitats que defensen els drets humans. Pel nostre treball a altres països coneixem perfectament aquestes campanyes i sabem que al darrere sempre hi ha determinats poders polítics i econòmics que fan servir els mitjans de comunicació segons els seus interessos. Lamentablement, també a casa nostra “construir” notícies a partir de demandes judicials, encara que aquestes no tinguin cap recorregut penal, i estendre la llavor de la sospita sobre persones o institucions s’ha convertit en una (mala) pràctica habitual. Lafede.cat rebutja, en aquest sentit, que s’hagi denunciat la directora d’una ONG per atacar l’Ajuntament i vol recordar que les entitats no són una arma llancívola i han de quedar fora del joc brut polític partidista.

Lafede.cat considera també necessari recordar que a tots els partits hi ha gent que ha treballat a entitats del tercer sector o que en tenen vinculació. La raó per la qual s‘ataca ara a algunes ONG és perquè defensen els drets humans i, en fer-ho, resulten incòmodes per a determinats actors polítics i econòmics. Eren incòmodes abans que Ada Colau arribés al poder, ho són ara i ho seguiran essent quan marxi perquè donen suport a moviments socials crítics, i perquè reclamen drets bàsics, guiats per valors i principis de justícia global.

En relació als convenis i subvencions objecte d’interès mediàtic, Lafede.cat recorda que formen part de polítiques públiques com la de cooperació i justícia global, i lamenta que els mitjans no s’interessin de manera regular pel seu funcionament, ni coneguin els plans directors o les bases per a la concessió de subvencions, eines que estableixen quines són les activitats subvencionables i els criteris objectivables, en base als quals és que caldria valorar si s’ajusten, o no, al consensuat en els consells consultius corresponents. Tampoc és gaire mediàtica, al contrari del que succeeix amb els reclams de les empreses, la immensa càrrega burocràtica que suposa la fiscalització i els seguiment dels fons concedits via subvenció, burocràcia que habitualment juga en contra de l’eficàcia dels projectes.

La transparència en la concessió d’ajuts i el control de la gestió dels recursos públics és imprescindible en una democràcia i els mitjans de comunicació són un actor fonamental en la seva fiscalització. Lafede.cat creu però que caldria repensar la manera d’informar sobre aquestes qüestions per tal de generar coneixement real i confiança en el sector públic, i no el contrari. El sistema de gestió d’atorgaments i justificació de subvencions a les entitats socials és un dels sistemes més reglats, transparents i controlats que hi ha, i inclou auditories externes exhaustives. No cal oblidar tampoc que les empreses són grans receptores de fons públics, via convenis, subvencions, contractacions i licitacions públiques. Una informació més regular i clara sobre aquest tipus de finançament, i més orientada al servei públic, enfortiria la democràcia, i evitaria el seu ús partidista.