Justícia global a les eleccions municipals: 35 demandes


Coincidint amb l’inici de la campanya electoral per a les eleccions municipals, Lafede.cat i La Coordi han enviat un document amb 35 demandes per a la justícia global a totes les llistes polítiques que es presentaran als comicis del 28 de maig.

demandes per les eleccions municipals

Demandes municipals sobre sis grans temes.

Lafede.cat i  La Coordi (Coordinadora pel Comerç Just  i les Finances Ètiques) han elaborat un document amb 35 demandes que han fet arribar a totes les candidatures polítiques que es presenten a les properes eleccions municipals del pròxim 28 de maig de 2023. Demanen que es comprometin a desenvolupar polítiques que afavoreixin la justícia global, tant en l’àmbit de l’acció de govern en els municipis com en l’acció exterior. Per això reclamen més polítiques que garanteixin els drets humans, accions contra el racisme, promogure la cooperació i la cultura de pau, apostar per l’Economia Social i Solidària, més mesures per fer front a l’emergència climàtica, i crear mecanismes de transparència i participació entre d’altres de cara a les eleccions municipals.

 

Reptes globals a les eleccions municipals: drets humans, sostenibilitat i cooperació internacional i pau

El document de demandes a les eleccions municipals engloba 35 demandes en 6 grans blocs temàtics. El primer d’ells centrat en la necessitat de treballar activament per reduir les desigualtats, garantir i facilitar l’accés a tota la ciutadania a uns serveis públics de qualitat en educació, salut i serveis socials, a un habitatge digne i a unes relacions laborals justes.

A banda, les organitzacions per la justícia global demanen als ajuntaments “mantenir la seva acció exterior i la seva política de cooperació al desenvolupament, i dedicar-hi una partida equivalent al 0,7% dels ingressos propis abans de l’any 2030” basant-se en la nova Llei estatal de Cooperació. Encara en l’àmbit solidari, conviden als ajuntaments a reservar un mínim del 30 % del pressupost de cooperació a programes d’educació transformadora.

Davant el context d’emergència climàtica, ecològica i energètica i amb el país en una situació de sequera extrema, LaFede.cat i La Coordi reclamen als ajuntaments que promoguin “polítiques de sostenibilitat mediambiental seguint el panell d’Indicadors de Sostenibilitat de l’Agenda Local 21”, a més de “compromís per tractar l’aigua i l’energia com a béns comuns i no com un negoci privat”. Per això demanen “potenciar els partenariats públic-públics i públic-comunitaris per tal de garantir l’accés universal dels subministraments, racionalitzar-ne els consums i assolir un sistema energètic basat en un 100% en fonts d’energia renovable i altament eficient”.

eleccions municipals, municipis sense racisme

Municipis lliures de racisme, que apostin per les economies transformadores i que siguin transparents i participatius a les demandes municipals

També, en aquestes eleccions municiapals, les entitats posen sobre la taula també la necessitat de viure a municipis lliures de racisme i recorden que al llarg del 2022 es va marcar un rècord de denúncies per delictes d’odi a Catalunya (641 denúncies) mentre que els partits han reafirmat el compromís del 2019 i han tornat a signar l’Acord per a una campanya electoral lliure de discursos racistes i estigmatitzadors de les persones migrades aquest 13 d’abril de 2023. Demanen doncs garantir l’empadronament a totes les persones independentment de la seva situació administrativa i habitacional, reconèixer i garantir el dret als serveis i a les prestacions socials bàsiques, facilitar la participació política assegurar la no discriminació de les persones d’origen estranger de totes les persones estrangeres residents al municipi, així com assegurar una educació lliure de racisme i una comunicació institucional inclusiva.

Un altre dels punts tractats al document de demandes a les candidatures polítiques que es presentaran a les pròximes eleccions té a veure amb les finances ètiques i la importància de fer créixer la xarxa d’economia cooperativa i solidària per tal de millorar la qualitat de vida de tots i totes.

El llistat de demandes tanca destacant la necessitat d’uns municipis més transparents i participatius. Per això proposa “fomentar la transparència i la rendició de comptes com a condicions necessàries per a enfortir processos, espais i mecanismes de participació ciutadana” a més de buscar i establir mecanismes de democràcia directa que donin veu a tota la ciutadania.

Per tal de facilitar la priorització de demandes, el document compta amb una selecció de les 10 propostes més destacades en clau de Justícia global.

 

eleccions municipals, municipis sostenibles

Unes demandes municiapals que compten amb el suport del conjunt de la societat

Tal com demostren les últimes enquestes, la ciutadania catalana és sensible a les problemàtiques globals i comparteix i assumeix la seva responsabilitat. Així, segons l’última enquesta del Govern, una majoria rellevant –el 84,2% de la població de Catalunya– considera bastant o molt important dedicar diners a la política de cooperació per contribuir al desenvolupament dels països empobrits, i un 94,5% creu que les causes de la pobresa, les desigualtats i la vulneració de drets humans al món són temes que s’haurien de tractar a les escoles i instituts.

Igualment, i segons els resultats d’un altre estudi del Fons català de Cooperació, el 77% de la ciutadania està d’acord que el seu ajuntament aculli població refugiada d’Ucraïna i el 72% defensa fer el mateix amb la població provinent d’altres països.

Per tot això, Lafede.cat i La Coordi animen a les entitats socials municipals a fer-se seves les demandes i a fer accions d’incidència en l’àmbit municipal per tal que arribin a totes les candidatures i esdevinguin una realitat en els propers quatre anys.