La incidència política i els nous plans directors de cooperació marquen l’inici de curs


Lafede.cat encara una tardor en què treballarà perquè la Justícia global sigui present a les polítiques públiques de cooperació, però també d’educació, de digitalització i de feminismes.

Acció davant del Parlament del Grup Català d’Empresa i Drets Humans al juliol de 2022 | LAFEDE.CAT

Un nou curs, Lafede.cat treballa intensament perquè el paradigma de la Justícia global s’incorpori tant a les polítiques públiques com a les pràctiques diàries de les entitats. Aquest és un resum dels fronts oberts durant els mesos que queden fins acabar l’any 2022, un període que ve marcat per l’elaboració dels nous plans directos del govern català i de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Incidència política: plans directors, pressupostos i desburocratització

A nivell d’incidència en polítiques de cooperació, el nou grup de treball estarà atent als processos d’elaboració dels plans directors de Cooperació 2023-2026 del govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. El primer ja va començar el mes de juliol i acabarà aquesta tardor amb una nova proposta de Pla director català. El de l’Ajuntament començarà a caminar a la tardor amb la perspectiva de quedar aprovat abans de les eleccions municipals. Des d’aquest grup de treball s’incidirà perquè els plans incloguin la mirada i les demandes del sector

En paral·lel, la federació farà ronda amb tots els grups parlamentaris per incidir en els pressupostos de la Generalitat per al 2023 perquè compleixin amb el compromís de l’anterior govern d’assolir el 0’7% el 2030. Això implica que el 2023 l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) catalana hauria d’augmentar 25 milions d’euros que se sumarien als 55 milions actuals, arribant a un total de 80 milions per a la lluita per a la Justícia global.

I, a més, es continuarà amb el treball d’incidència amb les diferents administracions catalanes per simplificar i harmonitzar els formularis i les justificacions de les subvencions. En aquest sentit, s’està preparant una jornada de treball juntament amb la Taula del Tercer Sector el proper 24 de novembre, a la qual es convidarà els ens públics amb els quals les entitats treballen de forma habitual per aconseguir el compromís de desburocratitzar procediments per millorar en eficiència i conciliació, en la línia de l’ètica de les cures.

Centre català d’Empresa i drets humans: s’inicia el procés parlamentari

L’Eix d’Empresa i drets humans va tancar el curs decebut per la falta de compromís del president de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, Francesc Dalmases, amb l’acord assolit a la reunió del 21 de juliol de definir calendari per debatre sobre la proposta de llei de creació del Centre Català d’Empresa i drets humans. Tot i així, el grup té un nou compromís del president de la Comissió perquè la ponència arrenqui el proper 22 de setembre.

Així doncs, el grup impulsor de la iniciativa, format per entitats de Lafede.cat i la Taula per Colòmbia — i que compta amb el suport de més de 8.000 entitats socials i cooperatives de treball— comença aquest nou curs amb l’objectiu d’aprovar la llei abans de l’estiu, culminat el procés de debat i negociació i havent escoltat a totes les parts implicades, del sud i el nord global.

Imatge de les Jornades DAR sobre IA i Drets humans al Canòdrom de Barcelona | CanòdromBCN

Participació ciutadana a les polítiques d’Intel·ligència Artificial

La participació de la ciutadania en l’elaboració de polítiques públiques relacionades amb la Intel·ligència Artificial (IA) i els processos algorítmics és des del curs passat una de les línies estratègiques de Lafede.cat en el seu treball de defensa dels drets humans. Caldrà restar pendents de com es configura la nova Agència Estatal de Supervisió de la Intel·ligència Artificial (AESIA), un nou organisme creat pel govern espanyol que s’instal·larà fora de Madrid amb més de 40 professionals. La federació, juntament amb altres entitats, farà una tasca d’incidència per aconseguir que la ciutadania pugui participar en la governança dels algoritmes i que es posin els drets humans i la justícia social al centre.

Els propers mesos, des de l’àrea de digitalització de la federació s’organitzaran també unes jornades per a periodistes especialitzats en tecnologia i IA. L’objectiu és fomentar que es cobreixin aquestes temàtiques als mitjans de comunicació des d’un enfocament de drets. A més, entitats de Lafede.cat participen a un nou grup d’estudi crític del curs d’IA fet per la Generalitat, un espai útil per pensar estratègies d’incidència i treballar noves narratives en aquest àmbit.

 

Educació arrenca amb la trobada “Canviar l’educació per canviar el món”

En l’àrea educativa comença una tardor moguda. Primer per la formació de formadors en el marc del projecte de la Diputació de Barcelona per fer acompanyament a entitats locals en continguts i visió de Justícia global. I segon, per la trobada Canviar l’educació per canviar el món que se celebra els dies 14 i 15 d’octubre a Terrassa i recupera, així, la presencialitat. Les inscripcions ja estan obertes i el preprograma es pot consultar aquí

Jornada de formació a formadores en Educació i Comunicació | LAFEDE.CAT

Paral·lelament, des de l’Eix d’Educació es donarà continuïtat a la tasca d’incidència política que es va iniciar abans de l’estiu amb la Conselleria d’educació de la Generalitat per tal d’incloure la Justícia global en els currículums educatius, així com facilitar la convalidació de les formacions de professorat que imparteixen les entitats de Lafede.cat.

Més formació i acompanyament contra les violències masclistes

Des de l’Eix de Feminismes, aquesta tardor es continuen impulsant processos de formació i d’acompanyament a les entitats perquè esdevinguin espais lliures de violències. Entre d’altres, hi haurà un taller d’identificació de violències a les organitzacions el 6 d’octubre i noves sessions de “cuina” de protocols per a entitats petites. Aquest 2022 és també l’any en què acaba el termini perquè totes les entitats comptin amb un protocol per a l’abordatge de les violències masclistes. A la darrera Assemblea General de juny, el 65% de les entitats de la federació ja tenen aquest document o s’han compromès a fer-lo.

La incidència serà també una de les línies de treball importants per a l’Eix de Feminismes, que portarà les seves demandes a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes i continuarà participant al Consell Nacional de Dones de Catalunya i al grup de treball creat per a fer més sostenibles les relacions entre l’administració i les entitats. Finalment, hi haurà accions comunicatives en el marc del Novembre Feminista i del 25-N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones.

Manifestació del 25-N de 2021 a Barcelona | LAFEDE.CAT

L’Eix de Migracions continua la formació antiracista

L’Eix de Migracions centra la seva tasca en la formació i planificació de treball per construir entitats antiracistes i treballar la decolonialitat de les pràctiques i les narratives. A més, l’Eix segueix actiu al Consell Municipal d’Immigració de Barcelona i participarà de la trobada Barcelona Ciutat Diversa que se celebra el mes de novembre a la capital catalana. També continua recollint signatures per portar al Congrés la ILP per a la regularització de les persones migrants en situació administrativa irregular a Espanya.

Eix de Pau: Generar discurs pacifista a l’opinió pública

Sis mesos després de l’inici de la guerra a Ucraïna, l’Eix de Pau mirará de resituar el seu discurs i la seva agenda de treball amb una jornada de reflexió interna. Ho farà de manera coordinada amb la resta de l’Estat a través del grup que dinamitza en la Coordinadora espanyola d’ONGD. Un dels objectius és generar discurs sobre construcció de pau tant dins del propi sector de la cooperació i la justícia global, com a nivell d’opinió pública. L’Eix donarà seguiment també, a nivell institucional, al procés de revisió iniciat en el marc del Consell de Foment de la Pau.

Nou mapa de justícia alimentària

Després de publicar un primer mapa d’impactes ambientals globals de Barcelona, i un segon mapa sobre els impactes relacionats amb el consum energètic de la ciutat, aquesta tardor, l’Eix de Justícia Ambiental elaborarà un tercer mapa sobre els impactes de la indústria agroalimentària a la ciutat i les alternatives en clau de justícia alimentària. Una vegada més, es comptarà amb la participació de diferents actors de la societat civil i institucions municipals per a fer aquesta cartografia crítica i col·laborativa.