Sumem nous municipis al projecte d’enfortiment de l’educació transformadora al territori


Lafede.cat organitza una nova edició del projecte «De la cooperació a la justícia global: innovació en pràctiques i discursos transformadors al territori» per seguir enfortint el treball en educació per a la justícia global als municipis i incorporar la vessant de la comunicació amb una mirada transformadora.

Els municipis són espais privilegiats des dels quals fomentar societats compromeses amb la justícia global i acompanyar la ciutadania en la presa de consciència de la necessitat de canvis a nivell planetari. A més, les ciutats i pobles pateixen directament l’impacte de les crisis i són els espais on les desigualtats socials i econòmiques s’incrementen, les societats es polaritzen i els discursos de l’odi i de la por vers el diferent augmenten. Però alhora són també espais on les agendes globals, com la dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) o la de la Justícia global, es poden materialitzar en polítiques públiques i accions que reforcin una educació encaminada a promoure societats informades, sensibilitzades i mobilitzades en favor de la justícia global.

En aquest marc Lafede.cat torna a liderar el projecte «De la cooperació a la justícia global: innovació en pràctiques i discursos transformadors al territori» per tercer any que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. A partir dels aprenentatges i les experiències viscudes en els anteriors projectes, la federació aposta per impulsar l’Educació i la Comunicació per a la Justícia Global com a eines de transformació social, contribuint al canvi de paradigma educatiu en el territori i reforçant les capacitats dels agents socials en l’àmbit pedagògic i comunicatiu.

 

Arribem a vuit municipis i incorporem la mirada comunicativa

És per això que en aquest nou projecte s’incorporen dos nous municipis, Vilafranca del Penedès i Manresa, als sis que ja hi estan participant –Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Molins de Rei, Sabadell, Terrassa i Sant Vicenç dels Horts—.

A més, s’afegeix un nou itinerari formatiu i d’acompanyament per a treballar la comunicació per al canvi social, amb l’objectiu de generar noves narratives i estratègies comunicatives per a les campanyes de sensibilització de les entitats del territori. Aquesta novetat, completa les activitats plantejades al projecte anterior: formacions bàsiques sobre educació per a la justícia global, acompanyament personalitzat a entitats i identificació de bones pràctiques.

Sessió formativa a Molins de Rei dins el projecte d’impuls a l’educació transformadora 2019. foto: Lafede.cat

Terrassa acollirà la IV trobada Canviar l’educació per canviar el món

El projecte també contribueix a reforçar la línia de treball d’educació de Lafede.cat, nodrint d’experiències educatives de l’àmbit local, tant el Mapa Educa Justícia Global, com el programa de la IV trobada «Canviar l’educació per canviar el món».

De fet, la nova trobada torna amb format presencial i serà a Terrassa, amb l’objectiu de donar un impuls a la identificació de pràctiques educatives transformadores en l’àmbit local. El grup motor que l’organitza, format per representants de diverses institucions públiques i entitats socials i educatives (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Departament d’Educació i Consorci d’Educació de Barcelona, Centre Promotor d’APS, Escoltes Catalans, Escola Lliure del Sol i Lafede.cat), ja està començant a dissenyar el contingut, i per a fer-ho de manera participativa ha llançat aquesta enquesta per recollir propostes interessants.