Lafede.cat continua reforçant l’educació transformadora als municipis


Comença la segona fase del projecte «Impuls de l’educació transformadora al territori». A través d’aquest projecte la federació, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, treballarà a sis municipis per reforçar les capacitats del teixit solidari, i promoure la renovació de les pràctiques d’educació transformadora.

Formació a Santa Coloma de Gramanet, febrer 2019. Font: Contrast

La federació porta molts anys treballant amb la Diputació de Barcelona en diferents projectes als municipis. En aquests municipis els diferents actors valoren especialment la seva expertesa i capacitat de promoure i generar xarxa. En aquesta segona fase el projecte incorpora algunes novetats, la primera de les quals, el nombre d’ajuntaments implicats que ara seran sis. S’incorporen tres nous municipis, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa i Sabadell, que s’afegeixen a Molins de Rei, Mataró i Santa Coloma de Gramenet. La nova proposta veu dels aprenentatges del projecte anterior i planteja accions més adaptades a cada context.

La federació donarà continuïtat a les formacions bàsiques sobre educació per a la justícia global, com una eina útil per ajudar als diferents agents del territori a reflexionar sobre la necessitat de transitar cap a pràctiques educatives més transformadores. En paraules dels participants a les formacions del 2019 «la formació t’ofereix la possibilitat de tenir una visió més estratègica, de repensar conceptes assumits i de tenir una mirada global i més àmplia dels projectes». El 2019, el projecte va permetre detectar que hi havia entitats sense prou consciència del potencial educatiu i transformador de les seves propostes. Ara, i també com a novetat, es portarà a terme un programa d’acompanyament, un treball més personalitzat per ajudar aquestes entitats a revisar els seus projectes i a incorporar canvis significatius.  Finalment, es farà un mapeig crític de dos dels municipis, donant continuïtat al procés ja endegat però amb una metodologia més innovadora.

Totes les accions aterren al territori per reforçar o vincular-se a projectes existents, així, per exemple, a Mataró, l’acompanyament forma part del procés de treball de l’Ajuntament per l’elaboració del seu Pla d’educació per a la ciutadania global, a Sant Vicenç dels Horts es formarà les persones que formen part del grup de treball que està elaborant el nou Pla Director, i Sabadell vol impulsar les tres línies proposades pel projecte per impulsar al 2022 un Pla de sensibilització.

Per a dur a terme aquest projecte, Lafede.cat comptarà amb un equip que s’ha seleccionat mitjançant una convocatòria pública. Està format per tres consultores i comptarà amb la col·laboració de l’Associació cultural El Parlante, una entitat especialitzada en el disseny, implementació i avaluació d’estratègies d’educació i comunicació per a la ciutadania activa i la justícia global.

Vídeo de presentació del projecte, per a l’any 2019.