10 reflexions per a un voluntariat responsable i transformador


Lafede.cat, en aliança amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona publica un document que recull 10 criteris de responsabilitat que haurien de tenir en compte les entitats perquè un voluntariat sigui un procés educatiu i transformador. El recull és fruit d’un procés de treball intern realitzat a la tardor de 2021 amb el grup de voluntariat internacional de la federació i les entitats dels Consells.

Una de les línies de treball de la Lafede.cat passa per promoure el discurs de voluntariat internacional responsable, així com fer difusió de les diferents propostes de voluntariat que treballen les entitats federades. Per tal de treballar sobre quins són els criteris per tal de considerar que un voluntariat és responsable i transformador vam realitzar tres sessions de treball durant els mesos de setembre i octubre en el marc de la campanya de Justícia global per a joves “Capgirem el món”. En aquesta campanya van participar les entitats del Grup de voluntariat de Lafede.cat i les del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona.

També a la jornada Capgirem a la Model del 10 de desembre de 2021 es va aprofundir en la temàtica a través de la taula rodona “Aniria Greta de voluntària? Debat sobre emergència climàtica i voluntariat internacional”, en què activistes i expertes van reflexionar sobre la petjada ecològica del voluntariat internacional i sobre si es pot fer un voluntariat responsable i transformador tenint en compte la lluita contra l’emergència climàtica.

Fruit d’aquest procés participatiu i de debat, hem publicat el document “10 reflexions per a un voluntariat internacional, responsable i transformador, que recull de manera molt visual els 10 indicadors que fan que un projecte de voluntariat internacional pugui basar-se en els valors i principis de la justícia global, l’aprenentatge i la transformació personal i social.

  1. S’enten com un procés: Preparació – Estada – Retorn

  2. Contempla una formació especialitzada

  3. Respon a una demanda local

  4. Evita l’assistencialisme i estableix relacions horitzontals

  5. Es concep com un intercanvi d’experiències

  6. Analitza i té en compte les causes estructurals de les desigualtats

  7. Contribueix a l’empoderament de la població beneficiària

  8. L’entitat organitzadora quantifica l’impacte ambiental

  9. L’entitat organitzadora actua amb coherència, ètica i transparència

  10. L’entitat organitzadora vetlla per una comunicació transformadora i responsable

Per saber-ne més sobre cada punt, consulteu el document aquí.

Més informació: