Lafede.cat i el CRIPB inicien una col·laboració en l’àmbit formatiu per a les entitats federades.


Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global i el Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) de l’Ajuntament de Barcelona estableixen la primera col·laboració dins l’àmbit de formació per a entitats federades.

El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per promoure la cultura de pau a través del diàleg, la sensibilització i la formació en gestió de crisis i resolució de conflictes.

El CRIPB, a més, ofereix diversos mòduls formatius adreçats als professionals que treballen en l’àmbit de la construcció de la pau, la gestió de crisis complexes i l’acció humanitària. El CRIPB treballa conjuntament amb les organitzacions internacionals i institucions acadèmiques líders en els seus respectius camps d’especialització amb un programa de formació que és eminentment pràctic i es basa en les experiències acumulades en el terreny. A partir d’ara, aquesta institució oferirà places becades (2 per curs, o segons es remarqui en la convocatòria) a les entitats federades de Lafede.cat interessades. L’oferta de beques ja s’ha obert aquest trimestre per als cursos de formació al CRIPB:

Tant el CRIPB com Lafede.cat valoren molt positivament poder aproximar aquesta formació tant especialitzada a les entitats locals vinculades a Lafede.cat que treballen en matèria de justícia global, defensa dels drets humans, desarmament, situacions d’emergència humanitària, entre d’altres especificitats. Poder fer que aquesta formació compartida esdevingui de gran valor afegit i enriqueixi el teixit social i l’associatiu, tant per a les entitats federades com per al personal tècnic d’aquí amb experiència reconeguda, esdevé una important via per a reforçar l’accés a formacions i continguts tant especialitzats, quelcom tant perjudicat i debilitat per la crisi global que estem vivint.