Lafede.cat reclamarà al Conseller Romeva el compliment del Pla Director de Cooperació


Els pressupostos de la Generalitat per al 2017 reserven 17,4 milions per polítiques de cooperació, pau i drets humans, però el que estableix el Pla Director  són 23 milions.  Durant el mes de desembre els representants de Lafede.cat han mantingut reunions amb tots els partits polítics per a denunciar aquest incompliment i demanar el seu suport,  i demà es reuniran amb el Conseller Romeva. Després de l’Assemblea de finals de novembre, les entitats van decidir, a més, presentar reclamacions a través d’instàncies per registre per exigir el compliment dels compromisos pressupostaris.

Malgrat el pressupost per a temes de Justícia Global creix, cal posar en perspectiva aquest increment: el 2008 l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) gestionava un pressupost de 48 milions d’euros i el 2016, de 8 milions. El nou govern es va comprometre, a través del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018, a augmentar la partida pressupostària de manera sostinguda fins a arribar al 0,4% -dels ingressos corrents incondicionats- el 2018. El Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, en la seva primera compareixença el febrer, es va comprometre públicament a arribar al 0,4% i va reiterar el seu compromís el juliol de 2016 en la presentació del Pla Anual de 2016.

 

El Pla Director fixa augments concrets: 5 milions d’euros durant l’any 2016, 10 milions el 2017 i 10 milions el 2018. Ja que durant el 2015 i el 2016 el pressupost de l’ACCD ha estat només de 8.610.545 euros, el del 2017 hauria de ser de 23 milions. La proposta de llei de pressupostos 2017 presentada pel Govern al Parlament de Catalunya només contempla 17,4 milions d’euros, sis menys dels previstos. Durant tota aquesta setmana les entitats federades reclamen els compromisos pressupostaris a través de la presentació d’instàncies per registre.

Míriam Acebillo, presidenta de Lafede.cat, confia que es desencalli demà la situació: “les organitzacions som molt conscients de com d’especial és aquesta legislatura i de les dificultats econòmiques de la Generalitat, però tot i així és bastant sorprenent que sis milions en un pressupost de 34.000 milions d’euros siguin un problema, sobretot tenint en compte els alts rèdits que dóna a nivell nacional i internacional aquest tipus d’inversió”. A la reunió de demà Acebillo reclamarà el compliment dels compromisos pressupostaris, però no només. Un dels temes clau per a Lafede.cat el 2017 és la posada en marxa del Centre d’Avaluació dels Impactes de les Empreses a l’Exterior aprovat per consens al Parlament i que hauria d’estar en funcionament abans de l’estiu vinent.