Lafede.cat renova la seva junta directiva i debat sobre el referèndum


El passat 10 de juny es va celebrar la primera Assemblea de l’any. Míriam Acebillo va deixar la presidència després de quatre anys intensos, i es va renovar la meitat de la junta. El vicepresident Tono Albareda ocuparà la presidència i Xavier Casanovas serà un dels nous vicepresidents.

 

Foto Lafede.cat (2017)

 

La presidenta Míriam Acebillo i la secretària Patrícia Cantarell van presentar la Memòria i els comptes 2016, que es van aprovar per unanimitat. La presidenta va destacar algunes de les dades i resultats més rellevants com ara que una mitjana de 30 entitats participen a comissions i grups de treball, la presència de la federació a 14 espais consultius de l’administració i 24 xarxes i plataformes socials. També s’han complert 10 anys a l’Espai Tàpies batent tots els rècords pel que fa al seu ús: 1.457 persones han participat en activitats internes, 32 entitats han organitzat els seus actes públics a l’espai i hi ha hagut una assistència estimada de 7.900 persones. Més de 9.000 persones fan seguiment a les xarxes socials i la web va tenir més de 56.000 visites.

El tresorer Miguel Castro va presentar els comptes del 2016, un any de recuperació de l’estabilitat econòmica malgrat el final del finançament de la UE. Els ingressos per subvencions van ser de 456.152 euros. Els principals finançadors van ser l’Ajuntament de Barcelona (198.000 euros) i la Generalitat a través de l’ACCD (100.000 euros). La federació va ingressar 51.505 euros en concepte de quotes de les entitats. Les despeses van ser de 407.000 euros. Malgrat el balanç positiu s’han mantingut les tensions de tresoreria al llarg de l’any pel cobrament endarrerit d’algun finançador.

 

Nova Junta directiva

Míriam Acebillo va presidir la seva última assemblea com a presidenta. Va agrair el suport i va recordar que aquests anys havien estat d’apoderament personal i col·lectiu, i que havia intentat exercir el poder no entenent-lo com a «poder sobre» sinó com a «poder amb» i «per a transformar», amb l’objectiu de reforçar l’autoestima i la confiança. Acebillo, que ha pilotat la transformació de la federació, el procés de fusió i el canvi de discurs col·lectiu, va manifestar que s’havia recorregut un llarg camí però que encara quedava molt també per recórrer i va esperonar el nou equip. Els vocals sortints van llegir un document on expressaven el que enyorarien (i no) de la federació i l’Assemblea els va agrair les moltes hores de feina i la intensa tasca desenvolupada.

Pel que fa a la nova junta, Tono Albareda, de Cooperacció, fins ara vicepresident, va ser escollit nou president, i Xavier Casanovas, actual director de Cristianisme i Justícia, nou vicepresident. Albareda va demanar suport a les entitats per encarar un curs políticament complicat. Com a nous vocals van sortir escollits Júlia Granell, de Servei Civil Internacional; Tere Palop, de l’Associació Catalana per la Pau; Manel Rebordosa, d’Enginyeria sense Fronteres, i Josep Maria Royo renova com a vocal.

Foto: junta sortint Lafede.cat 2017

 

Els temes d’agenda: informacions i debats

Tono Albareda a petició del Grup d’Empresa i Drets Humans que lidera Lafede.cat, juntament amb la Taula per Colòmbia, va demanar el suport de l’Assemblea per una nova declaració col·lectiva a favor de la creació del Centre d’avaluació dels impactes de les empreses catalanes a l’exterior, per tal de reforçar la posició davant el Govern en les pròximes reunions previstes, suport que es va donar de manera majoritària.

La vocal de gènere, Josefina Díaz, va anunciar la propera publicació de la Guia d’autodiagnosi d’ètica de la cura #SembrantCures, i va demanar a les entitats que la fessin servir per completar el procés iniciat. El vocal Luca Gervasoni, per la seva part, va explicar com el Grup de Refugiades havia canviat el seus objectius i enfocament cap a les migracions en general i va demanar també la implicació de les entitats.

En relació al referèndum, es va presentar un esborrany de posicionament preparat per la junta, que es va debatre per grups. Les organitzacions van manifestar-se majoritàriament a favor de posicionar-se però des de la pròpia història i experiència, és a dir, com a organitzacions de mediació i defensores de la cultura de pau i la noviolència, i dels drets humans.

L’acord general és que, en la línia del suport explícit al Pacte Nacional pel Referèndum, la federació es declari a favor del dret a decidir i del referèndum, però que en cap cas prengui partit pel sí o pel no ja que aquest tema genera molts debats al si de les entitats federades.

Les entitats demanen cercar un espai el més independent possible dels dos governs en litigi, el català i l’espanyol, i els reclama diàleg durant tot el procés del referèndum. Als partits, debats reals i arguments per al debat rigorós. La federació demanarà sempre respecte i les màximes garanties democràtiques, per això reivindicarà el dret a vot i a la participació de tota la ciutadania, i donarà suport a les persones que realitzin accions de desobediència civil noviolenta. Com actor mediador, Lafede.cat farà pedagogia sobre la qüestió dins les seves xarxes estatals i europees.

La Junta directiva va demanar a les organitzacions restar atentes i comunicar qualsevol dubte o preocupació per poder ser fidel al sentir de les entitats.

 

Desaparició definitiva de la FCONGD i reforç de la Comisió de Codi Ètic

Entre les qüestions administratives abordades, es va informar de la baixa de l’entitat Brahma Kumaris, es va aprovar l’absorció de la antiga Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD per part de Lafede.cat, i la incorporació del filòsof i diplomat en bioètica, Macel Cano, a la Comissió de Seguiment de Codi Ètic i de Conducta.

La FCONGD encara no s’havia fusionat amb Lafede.cat per raons purament administratives ja que era la beneficiària de les subvencions de la Unió Europea, el que havia obligat fins ara a portar una doble comptabilitat. Per fer-ho possible l’Assemblea va votar a favor de l’absorció.