Lafede.cat treballa per presentar aviat l’agenda de Justícia Global al nou Conseller


La federació dóna la benvinguda al conseller Maragall a qui ja ha sol·licitat una reunió per conèixer el seu pla de treball en aquesta legislatura sobre les matèries de pau, drets humans i desenvolupament.

Davant la constitució del nou govern de Catalunya i l’assignació d’Ernest Maragall com a conseller del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Lafede.cat celebra que les polítiques de Justícia Global mantinguin rang de conselleria, com ja va succeir a la passada legislatura. També que la comissió parlamentària d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència-CAERIT conservi el rang de comissió legislativa perquè això permet tramitar iniciatives legislatives des de la pròpia CAERIT.

La federació ha demanat ja una primera reunió per conèixer de primera mà com s’ha reestructurat el departament, quines són les funcions que ara assumeix, i si totes les polítiques públiques a favor de la promoció de la pau i els drets humans continuaran integrades sota la seva conselleria. En aquest cas caldria conèixer quins espais es reactivaran o s’habilitaran per coordinar les diferents polítiques que tenen relació amb la Justícia Global, com ara l’acció en favor dels drets de les persones migrants i demandants d’asil, o l’elaboració del nou Pla nacional de Drets Humans que l’anterior Govern va encarregar al Síndic de Greuges i l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

La Junta de la federació vol saber quin és el grau de compromís del Govern amb l’actual Pla Director 2015-2018 que contempla la coherència de polítiques com a eix transversal de treball de tota l’acció del Govern. És urgent aconseguir que l’acció exterior dels departaments s’alineï amb els objectius estratègics del Pla Director ja que en els darrers anys s’ha destinat menys de l’1% dels diners dels departaments a aquests objectius.

 

Control de l’acció de les empreses catalanes a l’exterior

En matèria de coherència de polítiques però, els i les representants de la federació volen conèixer sobretot quina és la posició del Govern en relació a la creació i desplegament d’un Centre públic d’estudi i avaluació de l’impacte de l’empreses catalanes a l’exterior, un encàrrec pendent des de l’anterior legislatura i que marcaria un abans i un després. Aquest centre s’hauria de dotar d’instruments que permetin fer seguiment, control i avaluació per validar que les empreses respecten escrupolosament els drets humans, i aplicar sancions en cas de no fer-ho impedint-los, per exemple, accedir a les licitacions i/o contractacions públiques.

 

Un nou Pla director per al 2019

A l’agenda de treball del nou conseller està sens dubte el nou Pla Director 2019-2022. La federació seguirà reclamant un pressupost digne per poder fer un treball de cooperació, pau i drets humans de qualitat i recuperar el nivell al que hi érem. Les ONG necessiten saber si el nou Govern es comprometrà amb la demanda històrica del 0,7%. L’actual Pla director preveia augmentar fins el 0,4% a finals del 2018, però el 2017 tot just es va assolir el 0,14%.

En relació al nou Pla Lafede.cat vol conèixer quines són les bases sobre les que pivotarà i demanarà que es mantingui l’actual enfocament de gènere i basat en drets humans perquè entén que és estratègic consolidar-ho per fer reconeixible la cooperació catalana arreu del món. Així mateix se li demanarà al nou conseller com servirà per implementar l’Agenda 2030, i si preveu incorporar els objectius de l’antiga Subdirecció general de memòria, pau i drets humans, a fi de garantir una agenda àmplia i alineada amb la Justícia global.