La Beca Devreporter rep una quarantena de propostes


48 entitats s’han presentat a la 3a Beca Devreporter on el gènere i la migració són els eixos centrals de les propostes periodístiques.

 

 

El passat 23 de maig finalitzava el termini per presentar-se a la tercera Beca Devreporter, una iniciativa impulsada per Lafede.cat amb fons europeus, que té per objectiu afavorir el periodisme internacional responsable i el treball conjunt entre organitzacions socials i periodistes. La tercera beca està dotada amb 240.000 euros per a finançar reportatges.

Segons les primeres dades analitzades, s’han presentat 39 projectes amb la participació de 48 entitats, 25 federades a Lafede.cat i 23 no federades, amb un total de 576.421 euros demanats. La convocatòria compta amb tres categories de les quals s’han presentat 7 a l’A (10.000 euros), 25 a la B (20.000 euros) i 7 a la C (30.000 euros).

 

Temàtiques ajustades a les bases

En general totes les propostes encaixen a les temàtiques centrals proposades a la Beca: migració, gènere i Justícia climàtica. Alguns, fins i tot, vinculen dos o mes temes com migració i gènere. La Justícia Climàtica és el tema menys proposat. En general els projectes es situen a Amèrica Llatina (Colòmbia, Bolívia, Hondures, Mèxic i El Salvador); Àfrica (Sàhara, Marroc, Ghana, Congo, Etiòpia), Orient Mitjà (Síria, Líban) i Àsia (Pakistan i Xina), algunes de les quals vinculades a Barcelona.

 

Ara s’obre un període on avaluadors externs faran una primera revisió tècnica dels projectes i després de l’estiu el jurat triarà les propostes becades. Els resultats es faran públics a finals d’octubre.