Les ONG catalanes condemnen la criminalització d’Israel contra les organitzacions de la societat civil palestina


Lafede.cat i les entitats del Grup de Palestina fan públic avui un comunicat en què demanen al govern català i a totes les administracions catalanes que prenguin mesures davant la intensificació de les accions de criminalització i assetjament d’Israel a les organitzacions palestines durant aquest any.

Última hora: Ahir, 27 d’octubre, un Tribunal Militar israelià va denegar la petició d’arrest domiciliari per a Juana Ruiz, cooperant espanyola de l’organització palestina Health Work Committees. Va ser detinguda per la seva tasca de defensa dels drets humans en l’àmbit sanitari i va ser acusada de fins a cinc càrrecs relacionats amb terrorisme. Està empresonada des del 13 d’Abril i Israel està fent servir el propi procés judicial com una eina repressiva més, amb dilacions i retards injustificats

COMUNICAT

Les ONG catalanes condemnem la criminalització de l’estat d’Israel contra les organitzacions de la societat civil palestina

Barcelona, 28 d’octubre de 2021 

Les ONG catalanes ens sumem al clam de les nostres sòcies, les ONG palestines, amb les quals treballem des de fa anys, per manifestar que des d’inicis d’aquest any 2021 assistim a un nou episodi d’intensificació de les accions d’assetjament, desprestigi i criminalització de les organitzacions de la societat civil palestina per part de l’estat d’Israel.

L’ordre emesa pel Ministeri de Defensa d’Israel el passat 19 d’octubre, per la qual es designa a sis ONG palestines de Drets Humans com “organitzacions terroristes”, suposa un atac sense precedents, sense evidències ni fonament legal, contra tota la comunitat internacional que treballa pel compliment dels Drets Humans a Palestina. Assistim a un nou intent de silenciar i acabar amb el treball de la societat civil compromesa amb la defensa dels drets de la població palestina, que són sistemàticament violats. Aquestes organitzacions i d’altres també perseguides són les que, en primera instància, denuncien les pràctiques d’ocupació i apartheid israelians també evidenciades per organitzacions internacionals com Amnistia Internacional i Human Rights Watch.

Les ONG catalanes que treballem a Palestina, juntament amb les de l’estat espanyol, expressem una vegada més i a través d’aquest comunicat la nostra total repulsa i condemna a la campanya de desprestigi, criminalització i judicialització de les organitzacions de la societat civil palestina i, per extensió, a la cooperació internacional i a l’acció humanitària al Territori Ocupat Palestí per part de la potència ocupant, qui davant la passivitat i/o permissivitat de la comunitat internacional segueix incomplint amb total impunitat la seva obligació de garantir els drets de la població ocupada.

Un cop més, volem cridar l’atenció sobre la repressió de l’estat d’Israel, que forma part d’una estratègia global i sostinguda dirigida no només a les organitzacions palestines que estan sent directament criminalitzades, sinó també a les organitzacions internacionals de cooperació per al desenvolupament i d’acció humanitària que treballem amb elles a Palestina, així com al moviment internacional de solidaritat amb Palestina.

És per això que fem nostres les demandes de la societat civil palestina i la crida a la comunitat internacional de les principals xarxes d’ONGD palestines, Palestinian NGO Network (142 organitzacions) i Palestinian Human Rights Organization Council- PHROC (11 organitzacions). L’actuació del Ministeri de Defensa israelià suposa la il·legalització efectiva d’aquestes ONG i les posa en risc imminent de represàlies. L’aplicació intencionada i infundada de la legislació “anti-terrorista” té com a objectiu obstaculitzar la tasca de documentació i monitoreig de violacions de drets humans i la cooperació amb les Nacions Unides i els diferents mecanismes internacionals de defensa dels drets humans.

Comunitat beduïna a Cisjordània / JAVIER BAULUZ

Per tot això, demanem al govern català i a totes les administracions  catalanes, com a titulars d’obligacions d’acord amb la legislació internacional, el següent:

  • Fer pronunciaments públics i urgents de condemna, rebuig i denúncia de la criminalització de les organitzacions palestines per part de l’estat d’Israel.
  • Mantenir el compromís i suport efectiu a través dels projectes i programes de cooperació que promouen la defensa dels drets de la població palestina, sistemàticament violats per la potència ocupant en clar incompliment del Dret Internacional Humanitari, en línia amb els seus valors, plans estratègics i prioritats de treball.
  • Garantir en tot moment la seguretat del personal de les ONG catalanes presents a territori ocupat palestí, i garantir l’exercici del seu treball de cooperació i acció humanitària.
  • Exigir una resposta clara i pública per part de la Unió Europea contra la criminalització del sector de la cooperació i de l’acció humanitària al Territori Ocupat Palestí mitjançant l’Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i Vicepresident de la Comissió Europea, Sr. Josep Borrell.

El govern d’Israel ataca directament la solidaritat catalana amb Palestina, la seva cooperació i acció humanitària. Defensem la solidaritat amb Palestina.

Més informació

Primeres reaccions en l’àmbit internacional: