Nova guia per facilitar la creació de protocols contra les violències sexuals a les organitzacions


El document Cap a un protocol de quilòmetre zero és una guia pràctica perquè les entitats puguin elaborar el seu propi Protocol contra les violències sexuals, amb eines per adaptar els recursos disponibles a la seva realitat.

/ BROU GRÀFIC

Lafede.cat fa anys que ha fet una aposta conscient i estratègica per incorporar la perspectiva feminista i l’ètica de la cura en el dia a dia de l’organització i de les seves organitzacions federades. Després d’un període de treball intern que es va iniciar amb la posada en marxa del procés de reflexió interna “Sembrant cures per cultivar canvis”, el juny de 2019 l’Assemblea de Lafede.cat va aprovar el “Protocol per l’Abordatge de les violències sexuals a les organitzacions”, una nova eina per impulsar canvis a les organitzacions i per construir societats lliure de violència. 

Des de llavors, hem obert espais de sensibilització, acompanyament i formació per a reflexionar col·lectivament sobre les violències i les estratègies de les quals disposem per a fer-hi front. També hem generat eines per fomentar processos d’apropiació i creació de protocols propis, allunyats de la idea de documents formals que queden en un calaix. D’aquí sorgeix la Guia “Cap a un protocol de quilòmetre zero”.

 

Una eina per a la transició organitzativa feminista

La guia “Cap a un protocol de quilòmetre zero”, elaborada per la Mireia Duran de la cooperativa Quotidiana, és un document complementari al Protocol de Lafede.cat. Vol mostrar i recollir els recursos que aquest ofereix, i ser un recurs en sí mateix per acompanyar a les entitats en els seus processos de transició organitzativa feminista. La guia es nodreix de múltiples interaccions i intercanvis amb altres espais organitzatius i professionals de l’àmbit de l’atenció a les víctimes i la prevenció de les violències, i dels debats i les formacions que s’han generat per abordar aquesta qüestió a la federació, des de l’aprovació del protocol al 2019 fins avui. Un d’aquests espais va ser la “cuina de protocols”, un seguit de sessions en format participatiu on les persones implicades en l’elaboració de protocols a les seves entitats rebien formació, suport i assessorament entre iguals. La Guia recull els elements clau per facilitar l’elaboració de protocols a totes les entitats que s’identifiquen amb la Justícia global.

Aquest document vol ser un recurs més enllà de les entitats de la federació. Especialment per aquelles organitzacions que formen part de les plataformes amb qui estem a la Xarxa de Transicions Feministes. En aquest espai, Lafede.cat comparteix recursos i processos, i actualment prepara una jornada sobre experiències de transició organitzativa en clau feminista que tindrà lloc al primer semestre del 2022.

Més informació: