Les ONG demanen una internacionalització responsable, coherent amb el sistema internacional de drets humans


El procés d’internacionalització de l’economia té sovint impactes molt negatius als països més empobrits. El proper 3 de juny Lafede.cat coorganitza, amb la Taula per Colòmbia i la plataforma Pobresa Zero-Justícia Global, una jornada sobre empreses transnacionals i drets humans al Parlament de Catalunya. Per tal de garantir la coherència entre les diferents polítiques públiques d’acció exterior, les plataformes associatives presentaran una proposta d’organisme públic que vetlli perquè les empreses catalanes que operen a l’exterior respectin els drets humans i que tingui capacitat d’investigació i sanció.

Delega2

Fotografies de Javier Sulé – Cases precàries molt a prop dels contenidors del port.

PROGRAMA DE LA JORNADA, retransmesa per Canal Parlament

Més de 3.000 empreses catalanes operen a l’exterior directament o a través de 7.582 filials. El procés d’internacionalització de l’economia té sovint impactes molt negatius als mateixos indrets on moltes ONG porten a terme els seus projectes, impactes que vulneren els drets humans i contradiuen els principis de la política de cooperació catalana. Lafede.cat ha treballat perquè la Llei d’Acció exterior vinculés de manera explícita la internacionalització amb la defensa i el respecte dels drets humans. Recentment i en col·laboració amb la Taula Catalana per la pau i els drets Humans a Colòmbia, Lafede.cat ha documentat el cas de l’empresa TCB i la seva filial TCBuen a Buenaventura, Colòmbia, després de múltiples denúncies de violacions de drets humans per part d’organismes colombians i internacionals, i on la població afirma sentir-se “víctima del desenvolupament”.

Una de les conseqüències més dramàtiques de la globalització econòmica és que mentre que s’han registrat més de 3.400 Tractats de Lliure Comerç i de Protecció de les Inversions que asseguren els interessos de les grans empreses, no existeixen instruments que, en contrapartida, obliguin a les transnacionals a respectar els drets humans o el medi ambient, ni que puguin sancionar la seva conducta. Moltes organitzacions i plataformes internacionals treballen des dels anys 70 per revertir aquesta situació i gràcies a elles i als governs que els han donat suport, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va iniciar el 2014 un procés per tal de disposar d’un instrument vinculant. Les ONG catalanes més actives en els espais internacionals afirmen que aquest moment de redefinició del projecte nacional és idoni per fer un pas endavant, i posicionar Catalunya entre els països internacionalment més responsables, i consideren un bon senyal que el Parlament aculli la jornada. El Parlament, i particularment la seva presidenta Carme Forcadell, ja va rebre la Plataforma Pobresa Zero, el passat 17 d’octubre, quan va presentar un document marc amb dotze àmbits o fronts de lluita contra la pobresa, un dels quals era, precisament, “supervisar les inversions realitzades per empreses transnacionals”.

La jornada està dividida en tres parts: la presentació de l’Informe de la delegació catalana a Buenaventura; la presentació de l’estat de la situació a Nacions Unides, i la presentació d’una proposta concreta de treball per a Catalunya, des de la societat civil. L’Informe de la delegació catalana a Buenaventura el presentaran tres de les persones que van viatjar a Colòmbia, ara fa un mes: la diputada Gabriela Serra, el representant de l’arquebisbat, Josep Maria Fisa i Michella Albarello, presidenta de la Taula per Colòmbia. Per explicar els avenços al sí de Nacions Unides s’ha convidat a Analucía Jacome, del Grup de Treball Intergovernamental encarregat de coordinar la redacció d’un Tractat vinculant; a Alfred de Zayas, expert en legislació internacional i assessor de Nacions Unides en “promoció d’un ordre internacional democràtic i equitatiu” i autor d’un informe molt rellevant sobre les conseqüències dels conflictes entre inversores i estats per als sistemes democràtics; i a Melik Ozden, director del Centre Europe-Tiers Monde de Ginebra, organització amb l’estatut d’observador (ECOSOC) a nivell de Nacions Unides, que des de fa anys centra la seva acció en el respecte dels drets humans i la prevalença sobre el dret comercial i els interessos de les empreses transnacionals.

L’última taula estarà formada per membres del Grup de treball “Empresa i Drets Humans” de Lafede.cat i la Taula per Colòmbia, que presentaran la proposta de crear un “Centre d’Avaluació dels Impactes de les Empreses Catalanes a l’Exterior”, que seria vinculant per a les empreses i comptaria amb la participació tant de la societat civil catalana, com de les comunitats i països afectats per l’acció d’empreses catalanes. Aquest Centre d’Avaluació hauria de vetllar pel respecte íntegre dels drets humans per part de les empreses catalanes a l’exterior, a través de la investigació, i tindria capacitat sancionadora.

Després d’un introducció a càrrec de Juan Hernández Zubizarreta, professor de Dret de l’Empresa la Universitat del País Basc i membre de l’Observatori de Multinacionals en Amèrica Llatina (OMAL), sobre el marc jurídic internacional i el dret corporatiu global (Lex Mercatoria), la proposta del Centre serà presentada per: Felip Daza, co-director de Novact que, juntament amb Suds (totes dues ONG federades), han posat en marxa l’Observatori de Drets Humans i Empreses per seguir l’activitat de les empreses al Nord d’Àfrica i Orient Mitjà; Mònica Vargas, investigadora del Transnational Institute en la seva àrea de “Captura Corporativa” i Marco Aparicio, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona.

Les inscripcions a la jornada estan tancades però serà retransmesa per Canal Parlament. Prèviament, el 2 de juny, a les 19:30 hores, a la seu de Lafede.cat, s’ha organitzat un debat públic sota el títol “Aquí, qui mana? Impunitat de les empreses transnacionals i resistència popular global”, en què participaran alguns dels experts convidats al Parlament. Aquest debat està organitzat per la Campanya Catalunya NO al TTIP, Entrepobles, el Transnational Institute, la Campanya Global per Desmantellar el poder de les transnacionals i posar fi a la seva impunitat, i l’editorial Icària. A més de Juan Hernández, Melik Ozden i Mònica Vargas, hi assistirà David Llistar, Director de Justícia Global i Cooperació Internacional a l’Ajuntament de Barcelona. A l’acte, es presentaran els llibres de Juan Hernández, “Contra la Lex Mercatoria. Propuestas y Alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionals” i els últims informes del Centre Europe-Tiers Monde, “Impunidad de las transnacionales. Historia, retos e iniciativas” i del Transnational Institute, “Estado del Poder 2016”.