Noves amenaces a la cooperació internacional a Centreamèrica


La cooperació catalana està present des de fa dècades a Nicaragua, El Salvador o Guatemala. De manera molt preocupant els governs de la regió, cada vegada més autoritaris, han aprovat o treballen per aprovar legislacions per impedir el treball de defensa dels drets humans de les ONG i els mitjans independents.

Mostres de suport a l’organització feminista Las Mélidas, una de les ONG d’El Salvador que ha patit el registre de la seva seu i la confiscació de documentació i material informàtic per part de la Fiscalia i la policia | @LAS_MELIDAS

La federació se suma ara a les denúncies que fa el FOCIS, el fòrum d’ONG internacionals amb representació a El Salvador, sobre l’avantprojecte de llei d’agents estrangers, i publica la carta que ens ha fet arribar i que també ha enviat als ambaixadors/es de la Unió Europea i Regne Unit, i als responsables de les seves agències de cooperació internacional.

 

CARTA-COMUNICAT DE FOCIS, 15 de novembre de 2021

 

Davant la proposta de Llei d’Agents Estrangers que el ministre de governació va presentar el 9 de novembre a l’Assemblea Legislativa, i a partir del text inicial i el text final al que hem tingut accés, compartim la nostra alta preocupació per les conseqüències de la mateixa. Aquest tipus de processos haurien d’alinear-se a l’ordenament normatiu internacional per tal d’eliminar o al menys mitigar el seu impacte contra les organitzacions de la societat civil salvadorenques i europees, així com contra els mitjans de comunicació independents.

Tot i que el text de la proposta planteja com a objectiu la transparència, les organitzacions ja s’inscriuen al Registre del Ministeri de Governació, segons la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro en vigor. De la mateixa manera les organitzacions internacionals complim les nostres obligacions administratives i financeres conforme a la llei, que inclou un informe comptable anual. Això, a més del compliment dels nostres compromisos contractuals i de rendició de comptes amb les institucions donants i amb la població beneficiària de cadascú dels projectes que implementem.

Els diversos actors de la cooperació internacional al desenvolupament estem compromesos amb els criteris d’eficàcia, incloent la rendició de comptes, i recorrem a l’Agenda 2030 com a punt de trobada amb el Govern i les institucions de l’Estat. En aquesta lògica entenem que també s’estan desenvolupant els instruments oficials de cooperació com ara el MIP (Unió Europea), el MAP (Aecid), l’Acord Marc sobre la Cooperació al Desenvolupament (Itàlia), i d’altres.

Les nostres preocupacions:

 1. Aquest avantprojecte de llei no defineix amb claredat qui serà “agent estranger” i genera inseguretat jurídica per a les organitzacions i la seva tasca.
 2. Aquesta manca de claredat i indefinicions, que considerem que no s’ajusta al principi de seguretat jurídica, i que és extensible a tot l’articulat de la Llei, ens preocupa especialment en relació a conceptes inclosos entre les prohibicions com “realitzar activitats per a fins polítics o altres, amb l’objectiu d’alterar l’ordre públic, o que posin en risc o amenaça la seguretat nacional, l’estabilitat social i política del país“. Es podrien interpretar com a tal qualsevol activitat o procés que promogui la participació ciutadana, especialment a través dels drets d’associació, reunió i manifestació.
 3. Tots els agents de cooperació, fidels als nostres principis i compromisos, actuem des d’un enfocament de drets humans, que fomenta la participació de la ciutadania a les polítiques públiques i a l’esdevenir del país; per tant, en qualsevol moment qualsevol organització, en el marc de la discrecionalitat d’aquest nou avantprojecte de llei, pot ser assenyalada com a “agent estranger” o “mandant estranger”, podent ser objectes de multes i de cancel·lació de la personaria jurídica.
 1. Si bé la cooperació bilateral -a priori- queda explícitament exclosa, sí que es poden veure afectats els projectes finançats a organitzacions internacionals de la societat civil o/i salvadorenques tant per les agències oficials com per la cooperació descentralitzada i la cooperació solidària.
 2. Aquest avantprojecte de llei és un marc legal que deixa l’espai obert a la discrecionalitat dels que prenen les decisions, incloent-hi la potencial criminalització i persecució d’organitzacions socials (salvadorenyes i internacionals) i entitats periodístiques crítiques o promotores i defensores de drets humans en l’exercici de la seva tasca legítima, obviant tots els compromisos internacionals en matèria de drets humans.
 3. Igualment, l’ambigüitat del text de l’avantprojecte de llei a la seva disposició transitòria ens genera la incertesa sobre la paralització dels projectes en execució, obligats a romandre en inactivitat per un període indeterminat i generant incompliment de les obligacions adquirides amb les diverses agències i institucions de cooperació internacional.
 4. Aquest avantprojecte de llei obliga les organitzacions afectades a dedicar un 40% dels fons en concepte d’impostos; la qual cosa és inviable en el marc de contractació de cada projecte o fons de desenvolupament. Difícilment, un agent de cooperació donant acceptarà un canvi d’aquestes característiques ni aprovarà projectes a futur amb aquesta condicionalitat.
 5. Conforme al principi de proporcionalitat, ens preocupa també l’aplicació de sancions desmesurades tant econòmiques com penals.
 6. Aquest avantprojecte de llei, al nostre criteri, és inconstitucional i vulnera els acords internacionals perquè dona peu a la vulneració de drets consagrats, fonamentals per a la democràcia i la pau, com ara: la llibertat de pensament i expressió1, la llibertat d’associació, la llibertat de premsa, la participació ciutadana, la defensa de drets…

L’aplicació de la Llei nicaragüenca, que té el mateix nom i nombroses similituds, va portar a l’empresonament de persones opositores per motius polítics, i a cancel·lar arbitràriament la personaria jurídica d’almenys 49 organitzacions nicaragüenques i 6 internacionals.

Per tot això, volem advertir el greu risc que l’aprovació de l’avantprojecte de Llei d’agents estrangers implica per a la cooperació al desenvolupament i, per tant, el seu impacte important per a la ciutadania salvadorenca i per a les seves organitzacions socials, així com per a la pròpia democràcia i pau a l’esdevenir del Salvador.

És per això que proposem:

 1. Analitzar conjuntament la nostra preocupació per l’impacte que l’aprovació del present avantprojecte de llei tindria per a la cooperació internacional i el treball dels actors de la societat civil internacional i salvadorenca, que desenvolupen un rol essencial, implicant limitacions financeres considerables i un nova reculada democràtica.
 2. Sol·licitar-los realitzin aquelles gestions necessàries que permetin establir un espai de diàleg i debat entre representants de la UE, agències de cooperació dels Estats membres, representants de la societat civil salvadorenca i internacional, juntament amb institucions de l’Estat per contribuir a que d’aprovar-se una Llei sigui conforme a l’ordenament jurídic nacional i internacional. En cas d’haver-se aprovat sense haver donat l’ocasió del diàleg plantejat, sol·licitem igualment que es possibilitin aquests espais per garantir que el desenvolupament reglamentari i la seva implementació siguin d’acord amb l’ordenament jurídic nacional i internacional així com els principis de la cooperació al desenvolupament i de l’eficàcia de l’ajuda.
 3. Que des de les agències de cooperació i els espais d’articulació d’ONGD es traslladi aquesta inquietud a les institucions que són part de la cooperació bilateral i descentralitzada, per analitzar les implicacions i les accions a considerar en coherència amb els nostres principis i plans de cooperació.