On és el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència?


Posicionament respecte a la crisi de les persones refugiades – 10 de setembre de 2015

Amb pràcticament 60 milions de persones desplaçades a tot el món, l’ONU compta que entre el 2015 i el 2016 hi haurà un nou increment de persones refugiades, i almenys 850.000 més creuaran el Mediterrani per buscar refugi a Europa.

MareMortum_SLIDE

Arran l’arribada massiva de persones buscant refugi a diferents països de la Unió Europea, un terç de les quals són infants i dones, i les imatges de persones mortes en l’intent, la societat catalana ha respost mostrant la seva solidaritat i la voluntat d’acollir aquestes persones. Lafede.cat agraeix aquesta resposta que, novament, confirma la consciència solidària del país manifestada en molts moments de la història recent, i la necessitat que la ciutadania es mobilitzi per tal de trencar la inacció política. Així mateix, Lafede.cat saluda la resposta solidària de molts ajuntaments i la voluntat de coordinació i resposta de les diferents administracions públiques catalanes .

Lafede.cat vol recordar però que l’actual crisi de refugiats té el seu origen en una guerra que va començar el 2011, fa més de quatre anys, i que ha provocat el desplaçament de més de quatre milions de persones, majoritàriament a Líban, Jordània, Iraq i Turquia. És la guerra l’origen de la crisi humanitària actual i cal actuar tant en les causes com en les conseqüències de la crisi. Lafede.cat entén que l’acollida de persones refugiades a Europa ha d’anar acompanyada d’un increment d’actuacions de suport als països on s’originen les crisis humanitàries, i als països fronterers, on es concentren la majoria de persones refugiades.

Cal recordar també que a Catalunya arriben persones refugiades des de fa anys. L’actual crisi ha suposat però que entre l’any 2013 i el 2014 s’hagi passat de 484 a 786 peticions d’asil. Els primers sis mesos d’aquest any, unes 600 persones ja havien tramitat la seva petició d’asil. Malgrat aquest increment, les places d’acollida de què disposa la Generalitat són només 28.

Aquests dos últims anys les ONG hem estat alertant de la situació i treballant per canviar-la. Lafede.cat ha comparegut al Parlament per tractar el tema de la guerra a Síria i ha demanat públicament accions concretes i no retòrica tant en l’acció humanitària, com en l’acollida de persones refugiades. Igualment Lafede.cat ha instat al Govern a fer gestions davant l’Estat per impulsar i coordinar l’acció humanitària a Síria i per donar suport a qualsevol espai o proposta de diàleg i negociació. Avui, i en la mateixa línia, Lafede.cat vol fer constar que Catalunya ja disposa d’instruments i espais de coordinació per fer front a les crisis humanitàries, instruments i espais on participen diferents actors de la societat civil i també moltes entitats. Aquests instruments i espais existeixen i és necessari recuperar-los, desplegar-los i dotar-los del finançament necessari per tal que que responguin realment als objectius per als quals van ser creats, adaptant-los a les noves situacions i necessitats detectades.

En concret, l’any passat el Govern va aprovar el Pla de Protecció Internacional, que engloba el dret a asil, el refugi i la protecció subsidiària, fruit del treball conjunt amb les organitzacions que treballen en favor de la defensa dels drets humans des de la vessant de l’acollida i el dret a asil. Amb motiu del Dia del Refugiat 2014 Lafede.cat ja va demanar el desplegament d’aquest Pla, i torna a reclamar-ho amb caràcter d’urgència. El Pla estableix sis mesures concretes d’actuació, i en el cas de l ‘acollida de persones refugiades diu que la Generalitat i els ajuntaments han de promoure accions i programes d’acollida «socials, culturals i lingüístics», i que la Generalitat «ha de procurar aportar recursos i finançament propi, així com instar a què l’Estat incrementi la seva aportació en recursos i finançament per a les persones sol·licitants de protecció internacional i d’altres col·lectius vulnerables sotmesos a persecució».

Pel que fa a les crisis humanitàries, des de l’any 2005 disposem d’un Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència-CCAHE, que és l’òrgan col·legiat responsable de donar resposta a les emergències internacionals, i el Pla Director de Cooperació 2015-2018 aprovat recentment estableix que, dins del treball en acció humanitària, es prioritzaran les situacions de més vulnerabilitat i les crisis de llarga durada. A dia d’avui, i malgrat les diferents reunions de coordinació a tots els nivells, aquest Comitè encara no s’ha reunit per analitzar la crisi humanitària a Síria i als països fronterers.

És per això, que Lafede.cat demana a la Generalitat:

Que l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament convoqui amb caràcter d’urgència el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència-CCAHE per analitzar les respostes a dur a terme i que posi sobre la taula els recursos econòmics disponibles per tal d’articular aquestes respostes.

Que la Direcció General d’Immigració del Departament de Benestar Social i Família actuï de manera immediata per tal de desplegar, amb dotació pressupostària suficient, el Pla de Protecció internacional.

De la mateixa forma, Lafede.cat demana a la societat catalana fermesa en el seu impuls solidari per tal de sostenir-lo en el temps ja que els compromisos que cal adoptar són de mig i llarg termini, suport per a les ONG que presten atenció directa o indirecta a les persones refugiades, i acompanyament i seguiment de totes les seves accions de pressió política.

Organitzacions federades que treballen l’acollida

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Creu Roja

Organitzacions que treballen en acció humanitària

Acció contra la Fam

Acnur

Creu Roja

Farmamundi

Oxfam Intermón

Save the children

Unicef