Pressupostos 2020: cal garantir l’augment de l’AOD per arribar al 0’7


Aquesta setmana Lafede.cat comença una ronda de reunions amb els diferents grups parlamentaris. De moment s’han agendat reunions amb Junts per Catalunya, En Comú Podem, el Partit Socialista de Catalunya i la CUP.

Ple de l’11 d’abril de 2019. Foto: Parlament

En el marc de les negociacions per a l’aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat pel 2020, Lafede.cat demanarà als partits polítics que vetllin perquè el Govern garanteixi l’augment pressupostari de 20,8 milions d’euros per a Ajuda Oficial al Desenvolupament-AOD. tal i com estableix el Pla Director 2019-2022 aprovat el maig de 2019. Això faria que l’any que ve el pressupost total de l’AOD fos de 57,2 milions (0’20%).

El mes de maig, amb motiu de l’aprovació d’aquest Pla, el Conseller d’Acció Exterior, Alfred Bosch, es va comprometre públicament a aconseguir que es destinés el 0,7% l’any 2030  -xifra que segons la Llei de Cooperació de 2001 s’hauria d’haver assolit el 2010-, amb un augment anual de 20,8 milions,  La proposta inicial dels actors civils era però arribar al 0,7% en cinc anys augmentant el pressupost de manera progressiva (del 0,2% el 2019 al 0,7% el 2024).

 

El Centre d’empresa i drets humans, aprovat i pendent de creació

Així mateix, Lafede.cat demanarà als grups parlamentaris que garanteixin que el Govern compleix la resolució 359/XI i la moció 78/XII, aprovades per unanimitat al Parlament l’any 2016 i l’any 2019, respectivament i que instaven al Govern a crear un Centre públic d’avaluació d’impactes de les empreses catalanes a l’exterior. La federació demanarà als diferents grups que exigeixin al Govern una dotació pressupostària per tal de fer realitat aquest centre el proper any i començar amb la tasca de seguiment i avaluació de les empreses. En cas de vulneració dels drets humans les empreses podrien ser sancionades impedint-los, per exemple, accedir a licitacions i/o contractacions públiques.