#10D


#10D Defensar els drets de les dones, defensar els drets humans

El passat 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, la Comissió de Gènere de la federació, en coordinació amb la Coordinadora estatal d’ONGD i ONU Dones, va convocar un accció a Plaça Sant Jaume per recordar que les violències que s’exerceixen en contra de les dones arreu del món són violacions de drets humans. […]