Conselleria de Governació


Lafede.cat continua treballant perquè l’Oficina de Promoció de Pau i Drets Humans pagui el deute amb les entitats federades.

Des de l’any 2010 deu organitzacions federades estan pendents de cobrar el 50% d’una subvenció bianual de l’antiga Oficina de Promoció de Pau i Drets Humans, ara convertida en la Subdirecció de Memòria, Pau i Drets Humans. La suma total de diners és de 100.000€. Després de diverses reunions dels responsables de Lafede.cat i el […]