Lafede.cat continua treballant perquè l’Oficina de Promoció de Pau i Drets Humans pagui el deute amb les entitats federades.


Des de l’any 2010 deu organitzacions federades estan pendents de cobrar el 50% d’una subvenció bianual de l’antiga Oficina de Promoció de Pau i Drets Humans, ara convertida en la Subdirecció de Memòria, Pau i Drets Humans. La suma total de diners és de 100.000€.

Després de diverses reunions dels responsables de Lafede.cat i el Director General de Relacions Institucionals i del Parlament i la Subdirectora General, al llarg del 2014, la primera comunicació que van rebre les organitzacions, el mes de juny de 2015, va ser una resolució d’inici d’anul·lació de la convocatòria de subvenció publicada i resolta el 2009, de facto, significaria no cobrar mai el que resta pendent, que en tots els casos ja ha estat anticipat per les entitats.

Arran d’aquesta situació perjudicial per les organitzacions, Lafede.cat va demanar una reunió amb la Consellera de Governació i Relacions Institucionals, responsable política d’aquesta subdirecció general, el 3 de juliol per correu electrònic i posteriorment, el 9 de juliol, a través daquesta carta. Dos mesos més tard aquesta sol·licitud de reunió segueix pendent de resposta.

Lafede.cat continuarà treballant el mes de setembre per aconseguir aquesta reunió i evitar la situació d’inseguretat jurídica de les entitats, ja que considera que sota cap concepte es pot establir aquest precedent.

Més informació: Carta enviada a la Consellera