Lafede.cat celebra l’aprovació d’una Llei de Voluntariat menys assistencialista i més associativa.


El passat 24 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar Llei del voluntariat i foment de l’associacionisme. Aquesta llei ha estat modificada substancialment després d’una tramitació parlamentària que ha comptat amb desenes de compareixences d’entitats, experts i federacions d’entitats del món associatiu crítiques amb el text original i de la demanda de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya de fer una llei més sensible a la dinàmica associativa.

El redactat final, en comparació amb l’avantprojecte de llei del voluntariat impulsat inicialment pel govern, és molt més inclusiu i minimitza les obligacions i la regulació de la dinàmica associativa, preservant i reconeixent la seva realitat. Un exemple d’això és el mateix canvi de nom de la llei.

En aquest procés, ha estat clau la coordinació i el treball de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya (XAC), que integra de manera transversal les principals federacions d’associacions del país i d’àmbits diferents com són el juvenil, l’associacionisme educatiu, el moviment veïnal, l’excursionista, de pau i drets humans, ateneístic, de gent gran, l’ambiental i ecologista, AMPA, l’associacionisme cultural, el Consell d’Associacions de Barcelona o el Moviment Laic i Progressista, entre d’altres.

Celebrem que l’aprovació d’aquest redactat de la llei al Parlament de Catalunya hagi inclòs els principals elements del model de voluntariat associatiu que ha defensat la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya i que faciliti l’activitat associativa. Des de lafede.cat seguirem treballant tant en el desplegament de la llei com en l’elaboració de la nova llei de foment i suport a l’associacionisme per fomentar un model d’implicació social tranformador, participatiu i que apoderi la ciutadania com a actor de canvi.

Podeu consultar la llei en aquest enllaç.