Xarxa d’Associacionisme de Catalunya


Mig milió d’euros de subvencions bloquejades a entitats federades

El bloqueig dels comptes de la Generalitat afecta fins ara a tretze entitats federades. Diferents Departaments de la Generalitat han decidit deixar en suspens la resolució definitiva de les seves respectives convocatòries. Lafede.cat acompanya a aquestes entitats i fa pressió, tant directament com a través de les plataformes on participa, per tal de resoldre la […]


Lafede.cat celebra l’aprovació d’una Llei de Voluntariat menys assistencialista i més associativa.

El passat 24 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar Llei del voluntariat i foment de l’associacionisme. Aquesta llei ha estat modificada substancialment després d’una tramitació parlamentària que ha comptat amb desenes de compareixences d’entitats, experts i federacions d’entitats del món associatiu crítiques amb el text original i de la demanda de la Xarxa […]


Les associacions demanen una llei de foment i suport de l’associacionisme

La gran majoria de l’associacionisme del país, coordinat a través de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya, critica l’excés de regulació de l’actual redactat de la Llei del Voluntariat i aposta per una llei que enforteixi i protegeixi l’activitat associativa.   Tretze federacions d’associacions representatives en el seu àmbit d’actuació, entre les quals es troba Lafede.cat, […]


Posicionament de les associacions de Catalunya davant de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats

La publicació de la Llei sobre l’Impost de Societats implica que les associacions hauran de presentar la declaració de l’impost de societats sense cap excepció l’any 2016. Davant d’això, catorze federacions i plataformes d’associacions, representatives de diferents àmbits i que aglutinen la major part de l’associacionisme del país, han elaborat un posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la llei que tracta les associacions de forma anàloga amb una societat mercantil.