Posicionament de les associacions de Catalunya davant de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats


La publicació de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, que es va aprovar a finals de novembre del 2014 implica que les associacions hauran de presentar la declaració de l’impost de societats sense cap excepció l’any 2016, en relació a l’exercici comptable 2015. La principal novetat introduïda per la nova norma és que s’eliminen els supòsits que eximien d’aquesta presentació algunes entitats. Fins ara, les entitats parcialment exemptes no estaven obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits següents:

 • Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals.
 • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals.
 • Que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció.

Les federacions sotasignants volem manifestar el nostre desacord amb la Llei 27/2014 que ens tracta de forma anàloga amb una societat mercantil. Com associacions, reiterem el nostre compromís vers l’absència total d’ànim de lucre, la democràcia interna, la transparència econòmica, i la sostenibilitat de les associacions tal com fa palès el decàleg del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona com a eina de millora continua.

La desaparició d’aquests supòsits d’exempció, no contribueixen gens a la millora de la gestió, més aviat al contrari, fan cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil la supervivència de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé comú de la nostra societat.

Per això fem una crida a les associacions i als poders públics per tal que:

 1. Defensin el manteniment dels supòsits d’exempció que existien fins al moment que, com a mínim, no dificultaven el desenvolupament de la iniciativa social.
 2. Es desenvolupi un nou marc fiscal per a les associacions. La llei actual pren en consideració la realització d’una activitat econòmica, en cap moment no diferencia si l’entitat que la desenvolupa té fins no lucratius, com és el nostre cas. Volem que aquest nou marc legal reconegui el valor de la forma jurídica d’associació com eina de cohesió resilient i de saludable auto-organització de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.

 

Les entitats que subscriuen el posicionament són:

 • Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya.
 • Federació d’Ateneus de Catalunya.
 • Consell d’Associacions de Barcelona.
 • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • Moviment Laic i Progressista.
 • Federació Catalana del Voluntariat Social.
 • Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global.
 • Confederacio d’Associacions Veïnals de Catalunya
 • Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
 • Ens de l’Associacionisme Cultural Català.
 • Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.
 • Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
 • Federació Catalana d’Entitats Corals.
 • Federació Ecologistes de Catalunya.

Les associacions sotasignats hem elaborat aquest posicionament en el marc de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya.