Mig milió d’euros de subvencions bloquejades a entitats federades


El bloqueig dels comptes de la Generalitat afecta fins ara a tretze entitats federades. Diferents Departaments de la Generalitat han decidit deixar en suspens la resolució definitiva de les seves respectives convocatòries. Lafede.cat acompanya a aquestes entitats i fa pressió, tant directament com a través de les plataformes on participa, per tal de resoldre la situació.

A finals d’octubre varen saltar les alarmes quan el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va enviar una carta a les entitats socials en què anunciava que el Govern de l’Estat havia dut a terme una intervenció de la gestió econòmica de la Generalitat que afectava directament a la sol·licitud de subvencions relativa a les convocatòries en curs. Les ordres ministerials impedeixen que la Generalitat disposi de crèdits i suspèn, entre d’altres, els procediments d’ajuts i subvencions que es trobin en qualsevol fase anterior a la resolució de concessió. A la pràctica, el bloqueig d’aquests recursos suposa la suspensió indefinida de les convocatòries davant la impossibilitat de materialitzar l’adjudicació definitiva de les subvencions que s’havien atorgat provisionalment.

Tan bon punt es va conèixer la notícia Lafede.cat fa ver una crida a les entitats per conèixer el grau d’afectació entre les federades i estudiar com coordinar les possibles accions conjuntes amb l’objectiu de trobar una sortida a aquest atzucac administratiu. En total són 13 les entitats afectades i els imports globals bloquejats són superiors als 550.000 euros, tant pel 2017 com pel 2018 (la convocatòria és biennal).

Arran de les informacions que parlaven de 10 milions d’euros de fons bloquejats, Lafede.cat es va posar en contacte amb altres plataformes i federacions amb entitats afectades, i en el marc de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya, de la qual n’és membre des de la seva creació, es van concertar unes primeres accions d’urgència dirigides tant a l’administració catalana com a l’espanyola. Fins ara s’han enviat cartes a la Interventora General de la Generalitat, per demanar-li informació sobre la situació i sobre quines són “les previsions de resolució i quins passos s’han seguit des de la Generalitat de Catalunya per demanar l’excepcionalitat davant el bloqueig»; i al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per demanar el «desbloqueig de les subvencions amb la màxima celeritat possible». Tot apunta a que la pressió social ha començat a donar fruits ja que el passat dimecres 15 de novembre el Govern central va fer públic un comunicat en què es compromet a alliberar el pagament de les subvencions al tercer sector català.

D’altra banda, pel que fa al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència l’estratègia ha estat diferent i no es parla d’una suspensió indefinida de les subvencions sinó més aviat d’una ampliació del termini per resoldre definitivament la convocatòria. Així, a principis del mes de novembre va publicar a l’e-tauler de la Generalitat una notificació segons la qual s’ampliava el termini de la resolució per a la concessió de subvencions 2017 a projectes de memòria, pau i dels drets humans fins el 31 de desembre.

En aquest cas, els tècnics de la federació han contactat amb l’administració catalana per mostrar la seva preocupació i demanar explicacions i solucions davant la indefensió en què es troben les entitats afectades i el perjudici que se’ls causa. La Generalitat ha respost dient que ja ha sol·licitat al Govern central l’excepcionalitat de la retenció de la partida on s’imputen les subvencions, i que de moment no han tingut resposta. La Junta directiva de la federació ha prioritzat el tema i s’està fent un seguiment acurat de les diferents respostes i compromisos institucionals.