Dia Internacional


Les entitats treballen pels Drets Humans

El 10 de desembre de 1948, ja fa 66 anys, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Declaració de la Declaració Universal dels Drets Humans, i tots els estats signants es van comprometre a garantir els drets que s’hi recullen.

Malgrat això, a molts indrets, els Drets humans són encara utopies a guanyar. I a casa nostra, les retallades ens han demostrat que no estaven ni assolits ni consolidats, i molt menys garantits, i que també cal lluitar per recuperar-los.