empreses i drets humans


El Grup de Treball d’Empreses i DH presenta la proposta de Centre d’avaluació dels impactes de les empreses catalanes a l’exterior

El projecte de Centre surt de la societat civil i defineix els principis que l’han de regir, les seves funcions, l’estructura organitzativa i la sostenibilitat financera. La proposta demana el suport d’entitats i col·lectius i ja compte amb d’altres organitzacions com la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, ECAS o plataformes […]