Treballem per un nou model de cooperació i una nova estratègia d’educació


Aquest any la Llei de cooperació complirà 20 anys. El treball de cooperació internacional ha canviat molt en aquests 20 anys. La pandèmia com abans les crisis migratòries o el canvi climàtic han posat de manifest la necessitat d’actuar globalment i les limitacions del sistema. Lafede.cat treballa en el marc del Consell de Cooperació per renovar i actualitzar el model català de cooperació per tal que sigui més eficaç i transformador. 

Tercera sessió del Grup de treball de Model de cooperació | Font: Lafede.cat 

A L’Escola d’Estiu de la federació de 2020 es va celebrar una xerrada sobre l’actual sistema de cooperació on els diferents ponents van plantejar la necessitat urgent de canvis. Ara, amb motiu de les eleccions de febrer la federació va fer públic un document de demandes per als partits polítics, on només sis de les 50 demandes estan relacionades amb polítiques solidàries d’acció exterior. Tot i que mai s’ha arribat a dotar-lo de prou recursos ni centralitat política, l’actual sistema de cooperació, tal com es va concebre fa 20 anys, no respon a les necessitats d’un món global en crisi multidimensional, ni al ventall de projectes i activitats de les entitats de justícia global. A nivell estatal ja s’ha iniciat un procés de reforma al qual la federació, com a part de la Coordinadora estatal d’ONG, està donant seguiment.

A casa nostra, el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022 estableix que s’han d’elaborar nous documents de planificació estratègica en àmbits especialitzats com són el d’Educació per al desenvolupament crítica i transformadora, el de Comunicació pel Desenvolupament i el d’Acció Humanitària i d’Emergència. La federació va aprofitar aquesta conjuntura per demanar al Consell de Cooperació, ara tot just fa un any, la creació de dos grups de treball al seu si: un que abordés una reflexió en profunditat sobre el model de la cooperació catalana, i un segon per elaborar una Estratègia d’Educació transformadora. Després que el Consell n’aprovés la seva creació, i de demanar-ho de manera reiterada, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament va crear aquests grups a la tardor de 2020. Des de llavors hi participen membres de la Junta, de l’eix d’educació i d’incidència política, així com de l’equip tècnic de la federació.

Pel que fa al grup que debat sobre el model de cooperació, del qual la Jara Henar, la nostra vocal d’incidència política i migracions, ostenta la presidència, la federació ha demanat repensar el model de dalt a baix amb l’horitzó del 2030, atès que el compromís de l’actual Pla Director és assolir el compromís del 0,7% aquell any, en què s’haurien de complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Durant els dos mesos vinents tindran lloc diverses sessions temàtiques on s’abordaran els nous reptes i tendències de la cooperació al segle XXI a nivell internacional, tot tenint en compte el context i debats de la cooperació estatal i descentralitzada; el paper i els rols que han de tenir els actors de la cooperació catalana; els instruments i eines de finançament; o els mecanismes de governança i participació. La Direcció General vol, per la seva banda, abordar el debat de si cal elaborar una nova llei de cooperació al desenvolupament per integrar els canvis.

L’Estratègia d’educació, per la seva banda, és un reclam històric de les entitats que es dediquen a aquest àmbit. El grup de treball s’ha organitzat a partir de sis eixos de debat: l’EpD davant els reptes globals i l’Agenda 2030; la incidència per polítiques públiques transformadores i mobilització ciutadana; l’educació transformadora per a l’impuls de canvis de paradigma, amb una sessió dedicada a l’educació formal i una segona a la no formal; la cultura i l’esport com a eina per a l’Educació pel Desenvolupament i la comunicació transformadora.

Ambdós grups tenen com a objectiu l’elaboració d’un document de recomanacions que reculli la visió de conjunt per traslladar-la a la plenària del Consell de Cooperació. Per la nostra part, el compromís de la federació és aterrar els debats més importants que hi hagi a aquests espais oficials i amb altres actors de la cooperació, als espais de reflexió federatius, a fi de tenir una veu comuna i consensuada. Amb aquests objectius s’obrirà un cicle de debats al segon trimestre de l’any.