Dades 2020: una federació virtual activa i participativa


L’esclat de la pandèmia de la Covid-19 va suposar un canvi accelerat de totes les activitats de les entitats a l’entorn virtual. La seu de la federació, que el 2019 va acollir més d’11.000 persones, va reduir dràsticament la seva activitat. Un primer recull de dades del 2020 mostra però que pel que fa a la vida federativa i l’activitat interna, no hi ha hagut cap davallada, ans al contrari.

Fins al 14 de març, data en la qual es declara el primer estat d’alarma, l’Espai Tàpies es va mantenir a ple rendiment, amb xifres d’ocupació similars a anys anteriors. Durant tres mesos es va mantenir tancat i, a partir del mes de juny, es va reprendre l’activitat tot i que amb aforament limitat fins al novembre, quan es va procedir de nou al tancament de l’espai per les restriccions de les autoritats sanitàries. L’ús del local s’ha vist condicionat pel tamany de les sales i les dificultats de ventilació del local, que no disposa de finestres àmplies ni accessibles. Internament es va crear un grup de treball per fer seguiment constant de les mesures preventives i de seguretat sanitària, que es va encarregar també d’elaborar un pla de contingència intern. El servei de neteja s’ha adequat a les noves necessitats de desinfecció després de la seva utilització.

Malgrat el tancament físic de la seu durant gran part de l’any, el Punt d’informació, que s’encarrega de gestionar-la, ha mantingut tots els serveis d’atenció i gestió de consultes de manera telefònica i per correu electrònic. Durant el 2020, el Punt d’Informació va rebre i gestionar 252 consultes essent els temes principals d’interès com treballar o fer pràctiques i/o voluntariat al sector; els temes i projectes de les organitzacions federades; i l’aplicació del Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions. Des de l’Àrea de Serveis, i malgrat el tancament, també s’han renovat els convenis d’ús de l’Espai Tàpies i s’han renovat els de l’Espai d’entitats d’Erasme de Janer, on 12 entitats federades comparteixen l’espai.

 

Malgrat la Covid-19: l’activitat i la participació es mantenen

Durant el 2020 la federació va acollir 723 activitats i reunions (381 menys que l’any anterior). La majoria d’aquestes activitats i reunions són òbviament de caràcter intern i virtual (582), ja que les activitats presencials es van concentrar en el primer trimestre. Durant tot l’any, 2.865 persones van passar per l’espai, 8.573 persones menys que l’any anterior. Durant tota la pandèmia, i mantenint estrictament les mesures de seguretat, el local ha acollit activitats d’emergència social, bàsicament repartiment d’aliments per part d’entitats federades o amigues, a població vulnerable del Raval.

Les 582 reunions internes mostren com han mantingut la seva activitat els diferents eixos i grups de treball, així com la Junta directiva i l’equip tècnic. Es manté aproximadament el mateix nombre de reunions internes que el 2019 (que van ser 606). En aquest sentit, la federació en un primer moment va adaptar ràpidament les seves activitats a l’entorn virtual, i habilitat una de les sales per realitzar reunions mixtes (presencials i virtuals), i després ha apostat per un procés de transformació digital coherent amb els valors i els objectius de la Justícia global.

 

Lafede.cat creix i renova el 30% de la seva base social

Durant el 2020 Lafede.cat va convocar tres assemblees generals on es va aprovar l’ingrés de 12 organitzacions: AFFAC, Asociación Aida, Calala Fondo de Mujeres, Cehda Ghana, Entrecultures, Fundació Educació Solidària, Grup Eirene, Hèlia Dones, Mundubat, Open Arms, Reds i Sindicalistes Solidaris. La gran majoria d’elles es dediquen a projectes d’educació transformadora i sensibilització, i d’altres estan especialitzades en feminismes. Des de 2013, a la federació s’han donat 38 altes, i 35 baixes d’organitzacions que majoritàriament han cessat la seva activitat, el que implica la renovació del 30% de la base social de Lafede.cat. Per facilitar la seva incorporació i garantir la cohesió interna l’Àrea de Serveis ha elaborat i implementat un Pla d’acollida i acompanyament per a les noves entitats, el que ha tingut alguns resultats immediats: la participació més alta d’entitats de la història de la federació a l’Assemblea de novembre de 2020 o la incorporació d’algunes de les organitzacions acompanyades a eixos o grups de treball.