La federació donarà suport a les entitats en la seva digitalització


La pandèmia ha accelerat el procés de transformació digital de les entitats. A partir d’una primera enquesta de diagnòstic i necessitats realitzada l’any passat, la federació elaborarà una proposta formativa per donar suport a les entitats. La federació treballa en l’adaptació d’eines de programari lliure perquè siguin útils a les entitats, i aposta per models de digitalització coherents amb els valors i els objectius de la Justícia global.

El 2020 ha estat l’any de la transformació digital de la federació i de totes les entitats. Tot i que el sector havia començat a fer passes i hi veia la necessitat, en general el procés no s’havia prioritzat. La pandèmia ha obligat ara a fer un gran salt endavant amb el teletreball i la digitalització tant de la gestió interna com de les activitats públiques (assemblees, formacions, campanyes). Després d’aquest primer moment de resposta ràpida i adaptació s’imposa avaluar tots aquests canvis, i veure com encaixen en el projecte associatiu o federatiu ja que, en els darrers anys, ha crescut també la preocupació per la coherència organitzacional i per no perpetuar, amb les nostres eines, estructures o discursos, models socials injustos o discriminatoris.

La principal aposta que havia fet fins ara la federació per una digitalització responsable havia estat l’adopció, ja fa una dècada, del sistema operatiu de codi obert (Linux). Fins al 2018 no es va decidir ampliar aquesta proposta a les eines de participació amb l’anàlisi i adaptació de la plataforma Decidim, operativa a finals del 2019. Al mateix temps es va decidir adaptar les sales per fer-hi videoconferències i retransmissions en directe (streaming). Ara Lafede.cat ha prioritzat la digitalització com a línia estratègica amb tres línies d’acció bàsiques: oferir serveis a les entitats; facilitar el teletreball a l’equip tècnic; i treballar amb proveïdors de l’economia social i solidària per construir sobirania tecnològica a través d’eines i plataformes pròpies.

Digitalització ètica: cap a una FedeFLOSS

El 2020 les grans tecnològiques, les empreses popularment conegudes com a GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) són les principals empreses mundials en volum de negoci i beneficis, i creix el qüestionament i els dubtes sobre el seu model de negoci basat en l’ús de dades personals, amb greus implicacions polítiques i econòmiques. L’alternativa a aquest model GAFAM és el model FLOSS, Free Libre Open Source Software, eines de programari lliure, de base més cooperativa i democràtica, que garanteix la protecció i la seguretat de les dades, i la diversitat i pluralitat democràtiques.

La federació ha dut a terme una auditoria tecnològica per analitzar les eines i les capacitats digitals de Lafede.cat i de les seves entitats federades. Van participar 27 organitzacions i els resultats mostren moltes mancances en aquest ràpid procés de digitalització: necessitat d’accés remot a l’oficina, sistemes de comunicació audiovisual, falta de hardware adequat, i sistemes de videoconferències. També que la implementació del programari lliure tant sols arriba a un 14%.

Amb els resultats d’aquesta auditoria Lafede.cat es planteja prioritzar un seguit d’actuacions com ara dotar-se d’un nou servidor per oferir serveis d’emmagatzematge i programari lliure, per poder-ho oferir a les entitats federades, així com activitats de formació, tant sobre eines FLOSS com de ciberseguretat.

La federació ha adaptat algunes de les eines FLOSS disponibles a les seves necessitats a través del projecte col·laboratiu PlataformESS, on ha treballat amb altres entitats com la XES, Cultura21 i SMAC. PlataformESS es concreta en un servidor compartit que permet, de moment, oferir tres eines lliures per a les activitats de les organitzacions: un jitsi propi per a videoconferències, una eina anomenada Big Blue Button per dur a terme formacions, i una altra anomenada Peertube per pujar vídeos a internet i retransmetre en directe.

Durant aquest 2021 Lafede.cat es planteja com a objectius: adaptar i millorar el desenvolupament d’aquestes eines a les necessitats concretes de les entitats; fer-les compatibles amb l’ús de la plataforma Decidim; consolidar el seu ús en les activitats i reunions de Lafede.cat; i poder començar a oferir aquestes eines a les entitats federades.