Eleccions 2021: les 50 demandes de la federació per als partits polítics


El passat divendres 29 de gener, coincidint amb l’inici de la campanya electoral de les pròximes eleccions del 14 de febrer, la federació va enviar el document 50 propostes per a la Justícia Global a totes les candidatures que actualment tenen representació parlamentària. La federació també ha demanat a tots els partits que, durant la campanya, no utilitzin discursos que fomentin la discriminació. 

Malgrat la incertesa del moment amb la cita electoral, la federació ha presentat als partits les seves demandes electorals. Aquestes propostes s’havien treballat als diferents grups i eixos de treball i responen a les diferents prioritats de les entitats. En un moment de pandèmia com el que estem vivint la federació recorda a tots els partits que la solidaritat internacional és una vacuna essencial per a un món en crisi multidimensional, i demana que es duguin a terme polítiques coherents amb els principis de la justícia global, definits a la Llei de cooperació internacional, tant en l’àmbit de l’acció de govern en el territori català, com a l’exterior. 

El document engloba les demandes en 9 grans blocs temàtics: polítiques coherents amb la justícia global, polítiques de defensa activa dels drets humans, polítiques feministes, polítiques antiracistes, noves polítiques econòmiques i fiscals i de justícia ambiental, polítiques de control de les grans empreses i el poder corporatiu, polítiques solidàries d’acció exterior, polítiques de pau i polítiques educatives, culturals i comunicatives amb mirada global.

Entre les demandes, pel que fa a polítiques de cooperació, pau i drets humans destaquen la de la definició d’un nou model de cooperació catalana; la d’una acció exterior feminista; la de destinar el 0’7 dels ingressos propis al final d’aquesta legislatura; reformar els actuals consells consultius; harmonitzar i simplificar la gestió de les convocatòries; implementar mesures efectives de protecció dels defensors i defensores dels drets humans o la creació del Centre català d’empresa i drets humans, tal i com contempla la Llei actualment en tràmit parlamentari. 

Més enllà Lafede.cat demana noves polítiques econòmiques i fiscals (un nou model productiu i energètic, una fiscalitat més progressiva o mesures de compra pública ètica de les administracions), i d’altres de caire més socials relacionades amb la gestió de les migracions. Com que moltes de les polítiques de justícia global són d’àmbit estatal, la federació demana als diferents partits polítiques actives de pressió al Congrés en altres temes com ara la derogació de la llei d’estrangeria, la ratificació del Tractat sobre la prohibició d’armes nuclears o la  cancel·lació del deute extern. 

Les 50 demandes seran el full de ruta d’incidència de la federació durant la propera legislatura i la federació treballarà perquè tots els partits polítics que obtingun representació parlamentària les tinguin en compte en la seva acció política, tant si entren a formar part del Govern – on els exigirem que prenguin mesures concretes en favor de la Justícia Global – , com si es troben a l’oposició – on els demanarem que facin control a l’executiu en aquesta matèria.

📄 Podeu veure el document complet de les 50 demandes, aquí.