Per una Unió Europea que prioritzi els drets humans davant dels interessos empresarials  


El 18 d’abril es filtrava a l’opinió pública l’esborrany del llibret informatiu (una mena de pla d’acció) de la Direcció General d’Associacions Internacionals de la Unió Europea (DG INTPA, per les seves sigles en anglès). El document proposa accelerar el canvi de paradigma de la cooperació internacional de la UE, prioritzant els interessos empresarials per sobre de la protecció dels drets humans, el medi ambient i el clima.

Mobilització amb pobles de tot el món que exigeixen mesures vinculants per a les empreses transnacionals | Autor: AMIGOS DE LA TIERRA.

El canvi de cicle institucional arriba en un moment clau per a la Unió Europea i per al món. La crisi climàtica, l’augment de les desigualtats, l’empitjorament dels conflictes i la consegüent escalada armamentista, l’erosió del multilateralisme, la inseguretat alimentària o l’auge de moviments polítics i socials contraris als valors que van inspirar la fundació de la UE són només alguns dels nombrosos desafiaments a què ens enfrontem com a societat global.

El 18 d’abril es filtrava a l’opinió pública l’esborrany del llibret informatiu (una mena de pla d’acció) de la Direcció General d’Associacions Internacionals de la Unió Europea (DG INTPA en anglès). Aquesta Direcció General és la responsable d’elaborar la política d’associacions internacionals i desenvolupament de la UE i té com a objectiu principal reduir la pobresa, garantir el desenvolupament sostenible i impulsar la democràcia, els drets humans i l’Estat de Dret a tot el món. En aquest pla d’acció s’orienta l’estratègia Global Gateway i es defineixen les prioritats per a la pròxima Comissió que s’escollirà del resultat de les eleccions europees del proper juny. Aquest document evidencia de forma clara que el que preocupa més a Unió Europea és protegir les inversions i les empreses europees a l’exterior, prioritzant els interessos empresarials per sobre de la protecció dels drets humans, el medi ambient i el clima. 

La DG INTPA proposa accelerar el canvi de paradigma de la cooperació internacional de la UE, reorientant-la explícitament cap “els interessos econòmics, les inversions i la competitivitat”. Assenyala que la iniciativa Global Gateway hauria de prioritzar una “combinació de polítiques impulsada més per l’interès econòmic i menys per enfocaments de política exterior i de desenvolupament més tradicionals i estrets”, i fa èmfasi en la rellevància d’associar-se amb el sector privat, la banca i les institucions financeres en aquests esforços. A l’apartat sobre Amèrica Llatina, per exemple, el document subratlla la rellevància estratègica de la regió quant a garantir el subministrament de matèries primeres per a Europa i la importància crítica d’involucrar al sector privat, proposant fins i tot un fòrum d’empreses EU-LAC com a primera prioritat dins el proper mandat.

Lafede.cat se suma als posicionaments de la Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament estatal, i de les xarxes europees CONCORD Europe i VOICE, qui ja han manifestat també el seu desacord amb aquesta agenda. Les organitzacions reivindiquen un compromís immediat de la Comissió Europea per realinear els seus esforços de cooperació internacional amb els principis de Justícia global i en el cas dels contextos més fràgils, en risc de patir crisis humanitàries o que ja les pateixen, desenvolupar una “estratègia coherent per treballar-hi eficaçment i evitar que aquestes situacions desemboquin en desastres humanitaris”.

 

Més informació