Vull acollir persones ucraïneses, com fer-ho?   


 

Davant de l’alt nombre de demandes sobre com donar suport a la població ucraïnesa que arriba a Catalunya, Lafede.cat ofereix algunes recomanacions generals per canalitzar la solidaritat de la ciutadania. També recordem els consells sobre com canalitzar la nostra solidaritat al terreny de manera efectiva per ajudar a Ucraïna.

Punt de distribució de materials bàsics a Polònia. Foto. Fons Català de Cooperació.

Algunes de les preguntes que arriben a la federació tenen a veure amb la situació amb la qual es troben les persones d’Ucraïna que han arribat a Catalunya. També sobre la possibilitat d’acollir infants o fer un voluntariat a la zona. Donem algunes claus.

 

Quins tràmits han de seguir les persones refugiades que han arribat a casa nostra per a regularitzar-se?

Recomanem seguir les indicacions de les entitats especialitzades en acollida a casa nostra com el Comitè Català d’Ajuda al Refugiat (CCAR) o Creu Roja, per exemple. De fet, CEAR (la homòloga de CCAR a l’Estat) ha elaborat una guia sobre l’asil a l’Estat espanyol per a persones afectades per la guerra a Ucraïna que pot ser útil.

Primer de tot, cal tenir en compte que la ciutadania ucraïnesa disposa d’un permís d’estada a la unió europea durant 90 dies sense necessitat de tramitar cap visat. Això s’acredita amb el passaport.

Toi això, la gestió dels tràmits legals depèn el Govern espanyol que, aquest dijous 10 de març, ha posat en marxa un mecanisme per agilitzar la regularització de les persones de nacionalitat ucraïnesa a Espanya, d’acord amb la directiva de protecció temporal activada pel Consell de la Unió Europea el passat 3 de març amb el tota persona amb nacionalitat ucraïnesa té dret a permís de residència i treball, escolarització de menors, atenció sanitària i accés a serveis socials.

El Govern espanyol ha establert que es podrà demanar la protecció temporal a les comissaries específiques de Policía Nacional arreu de l’Estat, i als centres de recepció habilitats. Aquests espais comptaran amb intèrprets d’idiomes i s’expedirà un resguard acreditatiu de la seva sol·licitud de protecció on hi constarà un NIE assignat.

La sol·licitud passarà a ser tramitada per l’Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior i resolta en un termini de 24 hores. La resolució serà notificada via correu electrònic, i si no és possible, per correu postal o de forma presencial a la comissaria o oficina d’estrangeria. A la web oficial del Ministeri d’Inclusió, Seguretat social i Migracions podeu consultar tota la informació.

Malgrat aquesta directiva específica, recordem que el dret al refugi i a l’asil és universal i que, per tant, també ha de ser garantit per a persones d’altres nacionalitats que també fugen de guerres i situacions de violència extrema.

 

I si han arribat sense passaport?

Cal que s’adrecin al Consolat d’Ucraïna a Barcelona, situat al carrer Numància, número 185, Baixos 2. També s’hi pot contactar a través dels número de Telèfon: 934 02 89 56 ; 932 052 521.

 

A Catalunya on m’he d’adreçar si conec persones ucraïneses que ja estan aquí?

La Generalitat ha activat el Comitè d’acollida de persones refugiades que és l’organisme encarregat de la coordinació de l’acollida a casa nostra.

Si es té qualsevol dubte, es pot trucar al 012 (es fa atenció en ucraïnès) o enviar un mail a comiteacollida.igualtat@gencat.cat. Si les persones no tenen allotjament, se’l facilitarà un espai temporal en funció del territori.

En el cas de Barcelona, poden adreçar-se al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) al carrer Llacuna número 25 o demanar informació al telèfon 900 70 30 30 i consultar informació aquí. Pel que fa a altres municipis, cal posar-se en contacte amb l’Ajuntament o el Consell comarcal corresponents.

 

Podem acollir un nen o una nena d’Ucraïna?

L’acollida d’un menor és una qüestió delicada. De fet, UNICEF recorda, que l’acollida s’ha de fer seguint una sèrie de requisits complexos que exigeixen un temps considerable:

  • El nen o nena ha d’estar en situació de desemparament confirmada, sense que en quedin dubtes; és a dir, que està privat de la deguda protecció.
  • És imprescindible determinar que les famílies d‟acollida són idònies.
  • S’aplica el principi de l’interès superior del nen o la nena per garantir si la millor decisió passa per buscar una família d’acollida en un altre país, en aquest cas el nostre.

Tot i això, el procés d’acollida d’un infant és competència autonòmica amb coordinació amb l’Estat. Així doncs, a Catalunya la Generalitat ha activat un protocol d’urgència per accelerar el procediment que el gestiona la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), l’encarregada de l’acolliment. Per tant, si es vol acollir un infant ucraïnès, cal:

  1. Posar-se en contacte amb la DGAIA o l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció a través dels correus electrònics: dgaia.dso@gencat.cat i icaa.dso@gencat.cat. També es pot trucar al 116 111.
  2. Cal omplir el formulari corresponent i facilitar la documentació per acreditar que es compleixen els requisits. A més, s’ha de tenir almenys 25 anys i 14 més que la persona acollida.
  3. Un cop s’obre l’expedient, un equip fa una primer valoració i un estudi provisional de la família d’emergència. Després caldrà visitar el domicili i entrevistar-los, per, finalment, emetre un informe especificant la idoneïtat o no de la família.

 

Podem acollir una família d’Ucraïna a casa nostra?

Si esteu en disponibilitat d’acollir una família ucraïnesa a casa vostra podeu posar-vos en contacte amb el Govern de la Generalitat escrivint a: comiteacollida.igualtat@gencat.cat (per a qualsevol lloc del territori català) i/o amb l’Ajuntament de Barcelona enviant un correu-e a: llars.acollida@bcn.cat (per a la ciutat de Barcelona).

L’Ajuntament de Barcelona, a través del programa Cituat Refugi, va organitzar una jornada informativa  el 25 de març per donar a conèixer tot el que s’està fent des de la ciutat i com es pot actuar per ajudar les persones refugiades procedents d’Ucraïna amb la participació de Lafede.cat, Creu Roja, el CIDOB, Save the Children i Voluntaris.cat que podeu recuperar aquí.

Podem viatjar a Ucraïna o als països limítrofs com a personal voluntari?

No recomanem fer un voluntariat en un context de guerra. El personal d’una ONG que treballa en un conflicte armat segueix un procés de selecció rigorós, basat en l’experiència i la formació. No només cal coneixement tècnic sinó també de l’àmbit de la cooperació i del context específic en què es produeix l’emergència. Les nostres organitzacions envien personal experimentat amb formació específica a les necessitats de l’emergència humanitària.

En cas de voler-vos desplaçar als països limítrofs, recomanem que prèviament us poseu en contacte amb entitats locals que hi estan treballant per saber si la teva ajuda és necessària.

 

Podem mobilitzar el nostre cotxe o organitzar un autocar per anar a buscar ucraïnesos a la frontera. És útil? Ho recomaneu?

Aquest tipus d’accions no són recomanables si no és que tenim referències d’algú concret a qui recollir, perquè cal garantir que les persones refugiades tenen la documentació necessària per a poder entrar al circuit oficial per garantir tots els seus drets. També que volen efectivament arribar a Catalunya. Les persones que estan a les diferents fronteres són persones sovint en shock i cal també preveure suport i atenció psicològiques.

Davant d’això, cal tenir atenció especial amb els menors (acompanyants o no acompanyats) ja que cal garantir que les persones adultes que les acompanyen són els seus familiars. Les persones que recullen persones refugiades a fronteres i/o en trànsit sense les suficients garanties poden ser acusades de tracta de menors i/o de dones. Per això s’aconsella canalitzar l’ajuda a través de les organitzacions expertes en ajuda humanitària o obtenir un certificar oficial de que tenen un vincle familiar.

 

Webs oficials per ampliar informació sobre ajuda i acollida

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament