Assemblea 2022: la federació aprova un nou model organitzatiu més feminista i horitzontal


El 16 de juny, la federació va celebrar l’Assemblea General recuperant la presencialitat però mantenint també l’opció de participar-hi virtualment. A l’Assemblea va aprovar-se un nou model de Junta directiva més horitzontal i es van renovar cinc dels seus membres.

El passat dijous 16 de juny, Lafede.cat va celebrar l’Assemblea General Ordinària a l’Espai Arcadi Oliveres. Després de dos anys de pandèmia i de quatre assemblees en format virtual, Lafede.cat aposta per la presencialitat en un format híbrid, assegurant el seguiment en format presencial i virtual, amb la voluntat de fer de l’Assemblea un espai de trobada de les entitats i de garantir la seva participació. Com en ocasions anteriors, les votacions es van realitzar per la plataforma Decidim, facilitant l’exercici del vot de les entitats de ple dret amb l’obertura del formulari de votacions durant 15 hores. A l’Assemblea van participar 56 entitats, un percentatge elevat (45% respecte al total d’organitzacions), com a les assemblees anteriors. 

Nou model de Junta: un equip de presidència amb tres membres

En els últims anys, Lafede.cat ha consolidat el seu compromís per esdevenir una federació més feminista i incorporar l’enfocament feminista de forma transversal. La Núria Iglesias i Júlia Granell, membres de la Junta directiva i del Grup d’Horitzontalitats de la federació, van recordar a l’AGO el camí recorregut els darrers vuit anys per canviar la cultura organitzativa i treballar per un nou model de governança, que ja van explicar en aquesta entrevista.

Núria Iglesias i Júlia Granell (Grup d’Horitzontalitats) presenten la proposta de nou model de Junta | LAFEDE.CAT

Els canvis en el model de junta aprovats a l’assemblea formen part doncs de tot un procés de canvi. La nova Junta seguirà formada per 11 persones, amb les funcions contemplades als Estatuts, però amb dues figures amb rols diferenciats: d’una banda l’Equip de presidència, format per 3 copresidències, i d’altra les Vocalies. L’Equip de Presidència assumirà les relacions institucionals i amb l’administració pública; les relacions amb les entitats, i vetllarà per continuar el procés d’horitzontalitat amb perspectiva feminista. Aquest equip estarà format per l’Arés Perceval, d’Unipau; la Núria Carulla, de Justícia i Pau, i l’Alex Guillamón, d’Entrepobles. Les funcions de les vocalies seran les de fer de portaveus de cada eix a la Junta, i de fer la representació institucional de l’Eix i les seves temàtiques davant d’administracions, representants polítics i altres actors externs.

En aquest nou model, els eixos de treball i l’equip tècnic assumiran més representació institucional i presència en la presa de decisions. També es comptarà amb el suport de persones externes a la Junta, però vinculades històricament a la federació. 

El nou Equip de Presidència de Lafede.cat està format per l’Arés Perceval, d’Unipau; la Núria Carulla, de Justícia i Pau, i l’Alex Guillamón, d’Entrepobles | LAFEDE.CAT

Comiat i relleus a la Junta

La federació va acomiadar els cinc membres de Junta que acabaven el seu mandat: el president, Luca Gervasoni; Núria Iglesias, vicepresidenta; Manel Rebordosa, tresorer; i Andrés Garcia i Júlia Granell, vocals.

S’incorporen a la Junta directiva com a vocals Mar Benseny, de Novact, Mar Companys, de Cooperacció, Meritxell Martínez, de La Xixa Teatre, Albert Giralt, de Federació ACAPS i Marina Girona-Raventós, d’Escoltes Catalans. Continuaran també com a vocals Mariano Flores, d’Edualter, Jara Henar, de Fundació Alianza por la Solidaridad i Laura Riba, de la Fundació Autònoma Solidària.

Nova Junta directiva a l’AGO 2022 de Lafede.cat

A l’Assemblea també es va presentar i  aprovar els comptes i memòria d’activitats de l’any 2021. També es van explicar els avenços sobre el Protocol per a l’Abordatge de les violències sexuals a les organitzacions: el 65% de les entitats de la federació ja tenen aquest document o s’han compromès a fer-lo.

Més informació