Assemblea Extraordinària 2023: cap a la justícia global feminista


El dijous 30 de novembre es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària de l’any 2023 de Lafede.cat, amb una participació rècord de 60 entitats. Es va aprovar el document estratègic “Per una Justícia global feminista” i l’ingrés de quatre noves entitats.

Foto dels assistents presencials i virtuals a l’Assemblea General Extraordinària 2023 | LAFEDE.CAT

 

A l’Assemblea de Lafede.cat van participar 60 entitats en modalitat híbrida, una de les xifres de participació més altes de les darreres assemblees. Tot i que es van donar de baixar quatre entitats, es va aprovar l’ingrés de altres quatre de manera que, encara que no creix el nombre d’entitats federades (128), sí continua el seu procés de renovació interna: des del 2013 han ingressat 54 organitzacions a Lafede.cat i s’han donat de baixa 48 el que suposa una renovació de la base social del 42%.

Les noves organitzacions federades són FETS- Finançament ètic i solidari, Fundació Nou Cims, Fundació Pere Casaldàliga i Linguapax International. Les noves incorporacions reforcen sobretot el treball col·lectiu d’educació i sensibilització, i hi afegeixen alguns nous temes i interessos de la justícia global com ara la diversitat lingüística o l’economia social i solidària, i nous països poc presents a la cooperació catalana com Brasil. En el cas de FETS es tracta d’una coordinadora que integra més de 30 entitats especialitzades en economia social i solidària, i permetrà aprofundir en qüestions de justícia econòmica.

L’Assemblea va aprovar el pressupost del 2024 i un nou relleu a la junta directiva. Surt Marina Girona-Raventós, d’Escoltes Catalans i fins ara vocal d’Educació i entra Elisa Covelo O’Neill, coordinadora d’Hèlia Dones. L’Elisa ha estat molt activa els darrers anys en l’Eix de Feminismes de la federació.

 

Nova agenda de Justícia global feminista

L’assemblea va aprovar també el document marc «Per una Justícia Global Feminista», un document que planteja una profunda revisió del treball d’incidència política en clau feminista, i un nou horitzó col·lectiu. Ha estat impulsat per l’Eix de feminismes i ha comptat amb el suport dels diversos eixos temàtics de la federació, així com de l’equip tècnic i la Junta.

La nova proposta de Justícia global feminista incorpora la crítica decolonial al concepte de cooperació al desenvolupament tradicional. L’agenda per una Justícia global feminista, i que guiarà la incidència social i política de la federació des de la perspectiva feminista, s’ha concretat en tretze punts, que van des de l’equitat de gènere a la justícia algorítmica, passant per l’antiracisme, l’eradicació de les violències masclistes o la justícia climàtica. Dins de cada punt hi ha algunes línies estratègiques d’acció, com per exemple, la construcció d’aliances amb els moviments feministes globals i amb moviments antiracistes, la incorporació de lluites de la societat civil organitzada i cosmovisions del sud global, o la necessitat d’establir mecanismes de recollida de dades feministes que possibilitin fer un seguiment de les desigualtats que es volen eradicar.

El document incorpora també un apartat per orientar la incidència en les administracions públiques on es ressalta la necessitat de que incorporin la perspectiva interseccional i la coherència de polítiques. Una demanda important d’aquesta nova agenda és el 0’7% del pressupost de l’AOD el 2030, amb un 20% destinat a projectes de defensa i promoció dels drets de les dones i col·lectius LGTBIQ+.

L’agenda col·lectiva en temes de gènere es treballa des de fa més de 25 anys, essent una de les més antigues del sector. Moltes organitzacions han treballat en propostes conjuntes des de 1996, any que es va fundar el primer grup de treball en el marc de la llavors Federació Catalana d’ONGD.

Més informació