Benvinguts els nous pressupostos


La federació valora positivament l’acord signat ahir dilluns 20 de gener, que facilita l’aprovació dels pressupostos catalans, i confia en que tinguin la llum verda perquè significaria un augment de 20,83 milions d’euros per a les polítiques de cooperació, pau i drets humans, dels quals 10 milions d’euros serien per a convocatòries de subvencions.

Tot i que sempre convé llegir la lletra petita i cal esperar el debat al Parlament, Lafede.cat considera que, d’entrada, l’acord entre el Govern i els Comuns recull les demandes del sector. La Junta es mostra satisfeta que tota la feina d’incidència feta durant el 2019 hagi tingut fruits, primer amb la negociació del pressupost dins el V Pla director 2019-2022 aprovat el juliol i, després, amb les reunions que ha tingut amb els diferents grups parlamentaris la tardor del 2019.

En el nou acord Lafede.cat veu reflectits la major part dels compromisos adquirits pel conseller Bosch el passat mes de maig. En concret, celebra la inclusió de l’apartat que fa referència a l’àmbit d’acció exterior ja que s’explicita el compromís d’augmentar la dotació de cooperació al desenvolupament en 20,83 milions d’euros d’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD), primer pas per arribar al 0’7 el 2030. L’acord preveu 13,4 milions d’euros més per a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), del que es dedueix que els 7,43 milions restants aniran a altres departaments. Lafede.cat hagués preferit que tot l’augment de l’AOD s’hagués destinat a l’Agència per tal de recuperar el pressupost al que s’havia arribat abans de les retallades, i perquè aquest és l’ens governamental especialitzat en cooperació, foment de la pau i dels drets humans. Com ha manifestat històricament, no hi ha prou garanties que la resta de departaments no comptabilitzin com AOD accions o programes poc o gens alineats amb els objectius del Pla director negociat amb tots els agents. En qualsevol cas, i un cop es tingui el projecte de pressupost definiu Lafede.cat treballarà per determinar quins són els departaments que rebran els 7,43 milions d’euros i a quin projectes es destinen.

L’acord entre Govern i Comuns també preveu donar compliment al compromís de destinar el 50% d’AOD a iniciativa bilateral amb altres actors, tal i com es va comprometre el Conseller Bosch en la negociació del nou Pla director. Per garantir el compliment d’aquest acord també caldrà fer seguiment de les convocatòries i/o convenis del departaments. Així mateix, la federació vigilarà que l’augment de pressupost de l’ACCD contempla també l’acord d’augmentar en 10 milions d’euros el pressupost de les convocatòries de subvencions per enguany.

Més enllà del pressupost per a cooperació internacional i defensa de la pau i els drets humans, Lafede.cat recorda que cal coherència política per avançar en la justícia global. És per això que celebra que el pressupost tingui perspectiva de gènere, fet novedós i tota una declaració d’intencions, i que proposi canvis en la fiscalitat per fer-la més progressiva i verda, mesures totes elles que ajudaran a reduir la desigualtat. Igualment considera del tot adient la reserva de fons per a la lluita concreta i real contra l’emergència climàtica, i la nova actitud respecte als objectius d’estabilitat pressupostària, autèntic moll de l’ós que fins ara ha impedit invertir en polítiques socials. Donar resposta als sectors educatiu i de salut és una bona notícia, així com el compromís de desplegar la Renda Garantida de Ciutadania o atendre altres col·lectius vulnerabilitzats com les persones sense llar, les persones migrants o la infància. Tot i saber que són mesures insuficients per revertir les retallades, Lafede.cat valora molt positivament l’augment de la inversió en polítiques socials després de dues pròrrogues pressupostàries.